Aanmelden en inschrijven schooljaar 2024-2025

Je kind aanmelden voor inschrijving in het 1ste jaar secundair onderwijs kan vanaf 25 maart 2024 - 14.00 u.

Aanmelden en inschrijven schooljaar 2024-2025

Aanmeldperiode

In onze Arcadiascholen werken we met een aanmeldingsprocedure. Leerlingen die zich willen inschrijven in het eerste leerjaar A of B van één van onze secundaire scholen moeten zich eerst aanmelden. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven. 

Je kind aanmelden voor inschrijving voor schooljaar 2024-2025 kan tussen 25 maart 2024 (14.00 u.)  en 19 april 2024 (14.00 u.). Noteer alvast onderstaande data in je agenda.


Hoe aanmelden?

Je kind aanmelden en nadien inschrijven doe je via deze website:
https://www.aanmelden.school/

Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.

 • 1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
 • 1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
 • We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen effectief inschrijven.
 • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven. Wie zijn kind aanmeldt aan het begin van de aanmeldperiode heeft dus een even grote kans om de school van eerste keuze toegewezen te krijgen als wie zich aanmeldt aan het einde van de aanmeldperiode.

Ordening en toewijzing

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 1. Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
 2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
 3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

Opgelet: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.

Voorrangsgroepen

 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
 • Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op de kids-ID, de isi+-kaart ofeen klever van het ziekenfonds.
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

Stappenplan

 1. Account aanmaken
  · Je surft naar https://aanmelden.school.
  · Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
  · Je kiest: ‘ik heb geen account’.
  · Je registreert je voornaam en naam, telefoon- of GSM nummer, e-mailadres en wachtwoord.
  · Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account via de link in de mail.
 2. Kind aanmelden
  · Je surft naar https://aanmelden.school.
  · Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
  · Je kiest: ‘ik heb een account’ e je logt in.
  · Je geeft de gegevens op van je kind.
  · Je geeft je schoolkeuzes op.
  · Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste e-mails).
  · Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten.
 3. Mail
  · Je ontvangt een e-mail op dinsdag 07/05/2024 met het resultaat van je toewijzing.
  · In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.
 4. Inschrijven
  Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren.
Facebook Icon
Deel op sociale media
Opendeurdagen 2de en 3de graad
Secundair onderwijs

Opendeurdagen 2de en 3de graad

Wees welkom op de opendeurdagen van onze tweede en derde graad! Op 20 en 21 april zetten we de deuren van onze Arcadiascholen wagenwijd open om jou met open armen te ontvangen.

arrow_forward
Open Scholendag op 16 mei
Secundair onderwijs

Open Scholendag op 16 mei

Benieuwd wat er achter de klasdeuren gebeurt? Of wil je eens proeven van het lerarenberoep? Op 16 mei is het Open Scholendag en wij doen mee! Schrijf je in om een dagje mee te draaien bij één van onze Arcadiascholen en ontdek of lesgeven iets voor jou is.

arrow_forward
Infodag eerste graad
Secundair onderwijs

Infodag eerste graad

Start je binnenkort in de eerste graad? Kom op 9 en 10 maart langs om kennis te maken met onze Arcadiascholen!

arrow_forward