Over Arcadia

Missie en visie

Arcadia biedt kwaliteitsvol onderwijs voor kinderen en jongeren dat leidt tot een kwalificatie, persoonlijke groei en maatschappelijk engagement. We werken vanuit een christelijke inspiratie en geloven in samen leren en samen leven, om elkaar en de wereld geven. De toekomst bouwen we samen!

Missie en visie

Het schoolbestuur reikt aan de lokale directeurs en schoolteams een efficiënt en werkbaar kader aan om samen kwaliteitsvol en divers basis- en secundair onderwijs te realiseren, met respect voor eigen schoolculturen.

Onze missie

Arcadia biedt kwaliteitsvol onderwijs voor kinderen en jongeren dat leidt tot een kwalificatie, persoonlijke groei en maatschappelijk engagement. We werken vanuit een christelijke inspiratie.

Onze visie

Samen

In een Arcadiaschool kom je terecht in een warme omgeving

 • waar je welkom bent;
 • waar je je uniek-zijn kan ontdekken en beleven door in verbinding te gaan met anderen;
 • waar we jouw ideeën en standpunten ter harte nemen, alsook die van je ouder(s) of verantwoordelijke(n) en van betrokkenen in en rond onze scholen.
Leren

In een Arcadiaschool leer je bij door

 • je te engageren in eigentijds onderwijs, geworteld in onze lange traditie;
 • actief deel te nemen in diverse leeromgevingen die aansluiten bij jouw interesses en capaciteiten;
 • naast kennis, ook vaardigheden en attitudes te verwerven die je nodig hebt om je weg te vinden in het secundair, het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt of simpelweg de wijde wereld.
Leven

In een Arcadiaschool dagen we je uit

 • om met een open en kritische blik kennis te maken met de culturele rijkdom van de mensheid;
 • om levenslang leergierig, nieuwsgierig en creatief te zijn;
 • om je speelsheid nooit te verliezen;
 • om zorg te dragen voor jezelf en je mentale welzijn.
Geven

In een Arcadiaschool sporen we je aan om het beste van jezelf te geven door duurzaam verantwoordelijkheid op te nemen

 • Voor de wereld waarop je mag leven;
 • Voor de mensen met wie je deze wereld deelt.