Eerste graad

2A - Klassieke Talen

Domein:
Taal en cultuur
info
Je krijgt een diepgaande en brede vorming in taal en cultuur. Je leert over communiceren, het taalsysteem en meertalige communicatie. Je geniet van de schoonheid van taal en interpreteert talige kunstuitingen in film, muziek, theater en literatuur. Je experimenteert op een creatieve manier met taal.
Finaliteit:
info
Type:
A-stroom
info
Oriëntatierichting in de eerste graad met een brede basis van praktijk- en theorievakken.

In het tweede leerjaar A - Klassieke Talen volg je 32 lestijden:

  • 25 uur gemeenschappelijke vorming
  • 5 uur basisoptie Klassieke talen
  • 2 uur keuzegedeelte differentiatie (Flex)

Gemeenschappelijke vorming

In het tweede leerjaar A krijg je 25 lesuren algemene vorming die gemeenschappelijk zijn voor alle leerlingen. De vier secundaire scholen van onze scholengemeenschap bieden voor deze basisvorming ongeveer dezelfde lessentabel aan.

De gemeenschappelijke lesuren worden aangevuld met een basisoptie van 5 lesuren en een keuzegedeelte differentiatie van 2 uur.

De basisoptie

De vijf basisopties waaruit je kan kiezen zijn:

  1. Economie en organisatie
  2. Klassieke talen
  3. Maatschappij en welzijn
  4. Moderne talen en wetenschappen
  5. STEM-wetenschappen

In de basisoptie Klassieke talen zal Latijn je helpen om geleidelijk aan als mens meer volwassen te worden. Dat kan je bereiken door het contact met de taal zelf, maar ook door het bestuderen van de levenswijze, de denkwereld en de kunst van de Romeinen. Het Latijn, dat aan de basis ligt van andere talen, zal verrijkend inwerken op je kennis, inzicht en beheersing van de moderne talen. Door het rechtstreeks contact met de teksten zal je de fijne taalschakeringen en de onderlinge samenhang uit deze teksten halen: dus geen saai opdreunen van verbuigingen en vervoegingen, maar een geleidelijke kennismaking met de taal als taal, en dat via Latijnse teksten zelf. Je zal echter niet alleen de taal leren, maar ook vertrouwd geraken met de oude culturen, d.w.z. hoe de Romeinen leefden en dachten. Zo kom je in contact met een beschaving en een manier van leven die de grondslag vormen voor onze Westerse samenleving. Een beschaving die zeer veel heeft verwezenlijkt, maar die we ook aan een ernstig onderzoek zullen en moeten onderwerpen. Zo ga je stilaan inzien hoe de Romeinse levenswijze overeenkomt en tevens verschilt van de onze. Dat leert je over je eigen levenswijze nadenken en ze evenwichtiger beoordelen.

Alleen wie in het eerste jaar Latijn volgde, kan deze optie in het tweede jaar voortzetten. De resultaten van het eerste jaar geven ongetwijfeld een goede aanduiding hiervoor. Je zal al wel gemerkt hebben dat een zekere taalvaardigheid en een goed geheugen nuttig zijn.

Keuzegedeelte Flex

Naast je basisoptie kies je nog een vak uit het Flexpakket. Dat vak volg je 2 lesuren per week. Elke school heeft een eigen Flexpakket samengesteld. Neem een kijkje op de website van de school om de precieze invulling te ontdekken.

De vakken uit het Flexpakket zijn vooral om twee redenen belang­rijk: zij hebben een vor­mende waarde op zich en zij bieden de kans één of meer studierich­tingen te verkennen die starten vanaf het derde jaar. Zo wordt, in de geest van een leerlingge­richt onderwijs, de definitieve studiekeuze nog uitgesteld en kan je nadien meer gefundeerd een goede studie­richting uitkiezen.

Lessentabel

Gemeenschappelijke vorming
Aardrijkskunde 1
Beeld 0 of 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1 of 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4

Keuzegedeelte
Basisoptie Klassieke talen 5
Flex 2

Wat na het tweede leerjaar?

Basisopties zijn nog geen studierichtingen. Geen enkele keuze zet je vast voor je verdere studies. Je kan vanaf het derde jaar nog alle studierichtingen aanvatten. Alleen Latijn en Grieks worden uitgesloten voor wie in het tweede jaar die vakken niet kiest.

Lestabellen

DIA
expand_more
SJCA
expand_more
SJIB
expand_more
SMA
expand_more

Nog vragen?

Contacteer onze studieloopbaancoach voor persoonlijke begeleiding bij je studiekeuze.

Interesse in deze opleiding?

Dan ben je absoluut welkom! We geven je een overzicht van de Arcadiascholen die deze opleiding aanbieden. Maak gerust even kennis via onderstaande links.

Benieuwd naar onze andere opleidingen? 

Bij Arcadia zetten we bewust in op een gevarieerd studieaanbod. Neem dus zeker een kijkje naar onze andere opleidingen. Er valt nog heel wat te ontdekken.