Eerste graad

2A - Moderne Talen en Wetenschappen

Domein:
Taal en cultuur
info
Je krijgt een diepgaande en brede vorming in taal en cultuur. Je leert over communiceren, het taalsysteem en meertalige communicatie. Je geniet van de schoonheid van taal en interpreteert talige kunstuitingen in film, muziek, theater en literatuur. Je experimenteert op een creatieve manier met taal.
Finaliteit:
info
Type:
A-stroom
info
Oriëntatierichting in de eerste graad met een brede basis van praktijk- en theorievakken.

In het tweede leerjaar A - Moderne Talen en Wetenschappen volg je 32 lestijden:

  • 25 uur gemeenschappelijke vorming
  • 5 uur basisoptie Moderne talen en wetenschappen
  • 2 uur keuzegedeelte differentiatie (Flex)

Gemeenschappelijke vorming

In het tweede leerjaar krijg je 25 lesuren algemene vorming die gemeenschappelijk zijn voor alle leerlingen. De vier secundaire scholen van onze scholengemeenschap bieden voor deze basisvorming ongeveer dezelfde lessentabel aan.

De gemeenschappelijke lesuren worden aangevuld met een basisoptie van 5 lesuren en een keuzegedeelte differentiatie van 2 lesuren.​

De basisoptie

De vijf basisopties waaruit je kan kiezen zijn:

  1. Economie en organisatie
  2. Klassieke talen
  3. Maatschappij en welzijn
  4. Moderne talen en wetenschappen
  5. STEM-wetenschappen

In de basisoptie Moderne talen en wetenschappen word je vaardiger in verschillende talen en zoek je verbanden tussen talen, culturen en taalvariëteiten. Je leert te genieten van taal, je neemt een kritische houding aan tegenover berichtgeving en je kan communicatiemiddelen creatief ombuigen naar zoveel meer.

Tijdens de lessen van het vak wetenschappen willen we je laten proeven van de verschillende disciplines van natuurwetenschappen: biologie, chemie en fysica. Durf je de uitdaging aangaan om ‘out of the box’ te denken en ideeën te onderzoeken? Dan verwelkomen we je graag in de wereld van wetenschappen!


Keuzegedeelte Flex

Keuzegedeelte FlexBij elke basisoptie kies je een Flexvak van 2 lesuren uit een hele reeks mogelijkheden. Elke Arcadiaschool legt eigen accenten bij de invulling van deze uren. Benieuwd naar hoe zij dat doen? Op de website van de school vind je hierover meer uitleg. Je kan doorklikken via het overzicht onderaan deze pagina. De Flexvakken uit het keuzepakket zijn vooral om twee redenen belang­rijk: zij hebben een vor­mende waarde op zich en zij bieden de kans één of meer studierich­tingen te verkennen die starten vanaf het derde jaar. Zo wordt, in de geest van een leerlingge­richt onderwijs, de definitieve studiekeuze nog uitgesteld en kan je nadien meer gefundeerd een goede studie­richting uitkiezen.

Lessentabel

Gemeenschappelijke vorming
Aardrijkskunde 1
Beeld 0, 1 of 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1 of 0
Muziek 0, 1 of 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4

Keuzegedeelte
Basisoptie Moderne talen en wetenschappen 5
Flex 2

Wat na het tweede leerjaar?

Basisopties zijn nog geen studierichtingen. Geen enkele keuze zet je vast voor je verdere studies. Je kan vanaf het derde jaar nog alle studierichtingen aanvatten. Alleen Latijn en Grieks worden uitgesloten voor wie in het tweede jaar die vakken niet kiest.

Lestabellen

DIA
expand_more
SJCA
expand_more
SJIB
expand_more
SMA
expand_more

Nog vragen?

Contacteer onze studieloopbaancoach voor persoonlijke begeleiding bij je studiekeuze.

Interesse in deze opleiding?

Dan ben je absoluut welkom! We geven je een overzicht van de Arcadiascholen die deze opleiding aanbieden. Maak gerust even kennis via onderstaande links.

Benieuwd naar onze andere opleidingen? 

Bij Arcadia zetten we bewust in op een gevarieerd studieaanbod. Neem dus zeker een kijkje naar onze andere opleidingen. Er valt nog heel wat te ontdekken.