Eerste graad

2A - Maatschappij en Welzijn

Domein:
Maatschappij en Welzijn
info
Je bestudeert de mens en de samenleving. Je leert over het lichamelijk, psychisch of sociaal welbevinden van mensen en over de impact van een gezonde en persoonlijke levensstijl. Je hebt oog voor mensen en doelgroepen die zorg of ondersteuning nodig hebben.
Finaliteit:
info
Type:
A-stroom
info
Oriëntatierichting in de eerste graad met een brede basis van praktijk- en theorievakken.

In het tweede leerjaar A - Maatschappij en Welzijn volg je 32 lestijden:

  • 25 uur gemeenschappelijke vorming
  • 5 uur basisoptie Maatschappij en welzijn
  • 2 uur keuzegedeelte differentiatie (Flex)

Gemeenschappelijke vorming

In het tweede leerjaar A krijg je 25 lesuren algemene vorming die gemeenschappelijk zijn voor alle leerlingen. De vier secundaire scholen van onze scholengemeenschap bieden voor deze basisvorming ongeveer dezelfde lessentabel aan.

De gemeenschappelijke lesuren worden aangevuld met een basisoptie van 5 lesuren en een keuzegedeelte differentiatie van 2 uur.​

De basisoptie

De vijf basisopties waaruit je kan kiezen zijn:

  1. Economie en organisatie
  2. Klassieke talen
  3. Maatschappij en welzijn
  4. Moderne talen en wetenschappen
  5. STEM-wetenschappen

In de basisoptie Maatschappij en welzijn leer je een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden. Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties.

Keuzegedeelte Flex

Naast je basisoptie kies je nog een vak uit ons Flexpakket. Dat vak volg je 2 lesuren per week. Elke school heeft een eigen Flexpakket samengesteld. Neem een kijkje op de website van de school om de precieze invulling te ontdekken.

De Flexvakken zijn vooral om twee redenen belang­rijk: zij hebben een vor­mende waarde op zich en zij bieden de kans één of meer studierich­tingen te verkennen die starten vanaf het derde jaar. Zo wordt, in de geest van een leerlingge­richt onderwijs, de definitieve studiekeuze nog uitgesteld en kan je nadien meer gefundeerd een goede studie­richting uitkiezen.

Lessentabel

Gemeenschappelijke vorming
Aardrijkskunde 1
Beeld 0 of 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1 of 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4

Keuzegedeelte
Basisoptie Maatschappij en welzijn 5
Flex 2

Wat na het tweede leerjaar?

Basisopties zijn nog geen studierichtingen. Geen enkele keuze zet je vast voor je verdere studies. Je kan vanaf het derde jaar nog alle studierichtingen aanvatten. Alleen Latijn en Grieks worden uitgesloten voor wie in het tweede jaar die vakken niet kiest.

Lestabellen

DIA
expand_more
SJCA
expand_more
SJIB
expand_more
SMA
expand_more

Nog vragen?

Contacteer onze studieloopbaancoach voor persoonlijke begeleiding bij je studiekeuze.

Interesse in deze opleiding?

Dan ben je absoluut welkom! We geven je een overzicht van de Arcadiascholen die deze opleiding aanbieden. Maak gerust even kennis via onderstaande links.

Benieuwd naar onze andere opleidingen? 

Bij Arcadia zetten we bewust in op een gevarieerd studieaanbod. Neem dus zeker een kijkje naar onze andere opleidingen. Er valt nog heel wat te ontdekken.