Eerste graad

2A - Kunst en Creatie

Domein:
Kunst en creatie
info
Je leert over het artistieke en creatieve proces en hoe je moet creëren, interpreteren, presenteren en ontwerpen. Je krijgt praktische opdrachten maar ook conceptuele, waarbij je vertrekt van een idee. Je ontdekt de schoonheid van kunst en experimenteert met verschillende technische mogelijkheden om je artistiek te uiten.
Finaliteit:
info
Type:
A-stroom
info
Oriëntatierichting in de eerste graad met een brede basis van praktijk- en theorievakken.

In het tweede leerjaar A - Kunst en Creatie volg je 32 lestijden:

 • 25 uur gemeenschappelijke vorming
 • 5 uur basisoptie Kunst en creatie
 • 2 uur keuzegedeelte differentiatie (Flex)

Gemeenschappelijke vorming

In het tweede leerjaar A krijg je 25 lesuren algemene vorming die gemeenschappelijk zijn voor alle leerlingen. De vier secundaire scholen van onze scholengemeenschap bieden voor deze basisvorming ongeveer dezelfde lessentabel aan.

De gemeenschappelijke lesuren worden aangevuld met een basisoptie van 5 lesuren en een keuzegedeelte differentiatie van 2 uur.

De basisoptie

De vijf basisopties waaruit je kan kiezen zijn:

 1. Economie en organisatie
 2. Klassieke talen
 3. Maatschappij en welzijn
 4. Moderne talen en wetenschappen
 5. STEM-wetenschappen

In de basisoptie Kunst en creatie volg je twee lesuren beeldende vorming, twee lesuren muzische vorming en één flexuur waarbij je de mogelijkheid hebt om beeldend of muzisch verder te werken.

Bij het beeldende gedeelte gaan we dieper in op de bouwstenen/beeldtaal van het beeld en combineren dit met onze fantasie, onze ideeën, verschillende technieken en onze waarneming. Dit geeft de mogelijkheid om zo creatief mogelijk te zijn in de oefeningen. De meeste oefeningen zijn opgelegd, maar éénmaal in het jaar maken we een werk met een eigen gekozen onderwerp en techniek naar keuze.

Bij het muzische gedeelte benadrukken we de verschillende muzische domeinen bij het creëren. Dit doen we onder andere aan de hand van poëzie, een eigen verhaal, poppentheater,... Dit wordt dan vertaald naar een individueel werk of soms ook een groepswerk, met een mogelijke presentatie erbij.

Eénmaal per jaar gaan we op uitstap (museum,tentoonstelling), hebben we een artistieke dag met artistieke workshops(kunstenaars op bezoek) en doen we een toonmoment, waarbij het eigen werk wordt tentoongesteld.

Voor Kunst en creatie kies je als je graag creëert, fantaseert, dingen maakt, tekent en schildert en je meer over het beeld en kunst wil weten. Dus, als je goesting hebt in het artistieke in al zijn mogelijkheden, in deze boeiende, mysterieuze, spannende wereld vol schoonheid, passie en geluk van kleuren en vormen.

Keuzegedeelte Flex

Naast je basisoptie kies je nog een vak uit het Flexpakket. Dat vak volg je 2 lesuren per week. De keuzevakken voor deze studierichting zijn:

 • Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • Groeiuur wiskunde (ondersteunend) + Creatief!
 • Groeiuur wiskunde (ondersteunend) + Beweeg!
 • Groeiuur wiskunde (verdiepend) + FransPlus
 • Iedereen leest!
 • STEM
 • Solve that Problem! (computationeel denken)
 • Technologische activiteiten
 • Wetenschappen

De vakken uit het Flexpakket zijn vooral om twee redenen belang­rijk: zij hebben een vor­mende waarde op zich en zij bieden de kans één of meer studierich­tingen te verkennen die starten vanaf het derde jaar. Zo wordt, in de geest van een leerlingge­richt onderwijs, de definitieve studiekeuze nog uitgesteld en kan je nadien meer gefundeerd een goede studie­richting uitkiezen.

Lessentabel

Gemeenschappelijke vorming
Aardrijkskunde 1
Beeld 1 of 0
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1 of 0
Muziek 1 of 0
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4

Keuzegedeelte
Basisoptie Kunst en creatie 5
Flex 2

Wat na het tweede leerjaar?

Basisopties zijn nog geen studierichtingen. Geen enkele keuze zet je vast voor je verdere studies. Je kan vanaf het derde jaar nog alle studierichtingen aanvatten. Alleen Latijn en Grieks worden uitgesloten voor wie in het tweede jaar die vakken niet kiest.

Lestabellen

DIA
expand_more
SJCA
expand_more
SJIB
expand_more
SMA
expand_more

Nog vragen?

Contacteer onze studieloopbaancoach voor persoonlijke begeleiding bij je studiekeuze.

Interesse in deze opleiding?

Dan ben je absoluut welkom! We geven je een overzicht van de Arcadiascholen die deze opleiding aanbieden. Maak gerust even kennis via onderstaande links.

Benieuwd naar onze andere opleidingen? 

Bij Arcadia zetten we bewust in op een gevarieerd studieaanbod. Neem dus zeker een kijkje naar onze andere opleidingen. Er valt nog heel wat te ontdekken.