Studierichtingen

Het secundair onderwijs (SO) bestaat uit 6 leerjaren, die worden onderverdeeld in 3 graden van telkens 2 leerjaren.

Het volgende schema geeft een volledig overzicht van de structuur van het secundair onderwijs. 

Tweede graad
3 de leerjaar KSO
3 de leerjaar TSO
4 de leerjaar KSO
4 de leerjaar TSO
Derde graad
5 de leerjaar ASO
5 de leerjaar BSO
5 de leerjaar KSO
5 de leerjaar TSO
6 de leerjaar ASO
6 de leerjaar BSO
6 de leerjaar KSO
6 de leerjaar TSO
7 de specialisatiejaar / diploma secundair
Se-n-Se

Het eerste jaar SO heet  officieel: het eerste leerjaar van de eerste graad.
In de eerste graad ligt de nadruk op een algemene en gemeenschappelijke vorming voor alle leerlingen. We spreken daar dan ook niet van onderscheid in onderwijsvormen m.n. ASO, TSO , KSO en BSO. Die uitsplitsing gebeurt pas in de tweede graad (dus in het derde leerjaar), officieel eerste leerjaar van de tweede graad genoemd.

De eerste graad slaat een brug tussen het basisonderwijs en de bovenbouw van het secundair onderwijs.
In de eerste graad zijn er nog geen studierichtingen. De studiekeuze gebeurt pas bij de aanvang van de tweede graad.
De eerste graad legt de nadruk  op observeren en oriënteren. Geleidelijk aan leren de leerlingen hun talenten en interesses ontdekken en kiezen zij bewust voor een bepaalde studierichting.

In de tweede graad kiest de leerling een specifieke  studierichting in een bepaalde onderwijsvorm.

  • Onderwijsvormen

    • ASO = Algemeen Secundair Onderwijs
    • BSO = Beroepssecundair Onderwijs
    • KSO = Kunstsecundair Onderwijs
    • TSO = Technisch Secundair Onderwijs
  • Studierichtingen

Elke onderwijsvorm heeft specifieke studierichtingen. In onze scholengemeenschap bestaat er een ruim aanbod van studierichtingen: voor ieder wat wils!

In de derde graad worden de studierichtingen nog verder uitgesplitst, waardoor het aantal richtingen exponentieel groeit.
Welke overgangen zijn mogelijk? Elke studieovergang binnen onze scholengemeenschap wordt geïllustreerd in ons studieloopbanenrooster.  Ben je op zoek naar een studierichting? Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor je toekomst? www.onderwijskiezer.be helpt je in die zoektocht.