Eerste graad – 1ste jaar

Bekijk hier de brochure van onze eerste graad.

Beschik jij over een getuigschrift basisonderwijs? Dan volg je in het eerste jaar secundair onderwijs de A-stroom. Heb je nog geen getuigschrift basisonderwijs dan start je in het 1ste jaar in de B-stroom.

1A-stroom

1 A – Module 1 – Eye4Talent 

In het interessegebied Eye4Talent voorzien al onze scholen eenzelfde basispakket van 26 uren aangevuld met een aantal groei-uren waarbij je extra ondersteund of uitgedaagd zal worden voor taalvakken en/of wiskunde. Je krijgt in onze scholen de kans om zelf op ontdekking te gaan naar je talenten en interesses want in deze module kies jij zelf 3 projecten naar keuze.
Dankzij de verschillende projecten zal je zelf ondervinden waar je interesses en talenten liggen en kies je in het 2de jaar een basisoptie naar keuze. Nadien, kan je in het derde jaar nog alle studierichtingen volgen.
 • @rt = smart
  Je spreekt je artistieke talenten aan door te observeren, te kijken en te luisteren, te ontdekken, te creëren en vooral door samen te werken.
 • STEM
  (Speurneuzen/Toekomst/Escape/Move-it)
  Je spreekt je nieuwsgierigheid aan, je wil weten hoe iets werkt, je exploreert en experimenteert.
 • De zaak P
  Je onderzoekt de economische en sociale elementen zoals Prijs, Product, Planeet, Personen, Profit, Promotie die aan bod komen bij het Plannen van een feestje en het organiseren van een actie voor het goede doel.
 • A cup of English
  Je leert de Engelse taal spelenderwijs kennen, in al haar facetten en met handige weetjes.
 • Spartacus
  Je sport en beweegt, wetenschappelijk verantwoord en onderbouwd.
 • Project #
  Je (her)kent de voordelen maar ook de risico’s van sociale media en gaat hier creatief mee aan de slag.
 
 
 

1 A – Module 2 – Latijn

Wil je later een studierichting met Latijn wil kiezen, dan start je daarmee in het eerste jaar. Je legt een grondige basis voor je talenkennis, maar ook voor wetenschappen en wiskunde. Na 1 A Latijn kan je in het 2de jaar kiezen uit alle basisopties van het 2de jaar.
Ook nadien, in het derde jaar kan je nog alle studierichtingen volgen.

Tijdens het schooljaar krijg je ook enkele vakoverschrijdende projectdagen.

 
 

1B-stroom

Ook hier krijg je 32 uren les per week, maar de aanpak verschilt wel van de A-stroom. De algemene vakken (Engels, Frans, maatschappelijke vorming, Nederlands, wetenschappen, wiskunde en de groeiuren) worden gecombineerd tot één supervak: het groeipad. Tijdens het groeipad coacht en begeleidt een team van leerkrachten jou. Tijdens de groeiuren kan je genieten van zowel ondersteuning alsook extra uitdaging voor bepaalde vakken.

Wat na 1 B?

Logischerwijze stroom je door naar het 2de leerjaar B-stroom (2 B).

Iedereen zal tijdens het schooljaar hetzij in de projecturen, hetzij tijdens projectdagen kennismaken met onderstaande interessevelden:

Eerste graad – 2e jaar

2A-stroom

Je volgt 25 lesuren gemeenschappelijke vorming. Daarnaast kies je voor een basisoptie van 5 lesuren en 2 differentiatie-uren volgens jouw vaardigheden en interesses. De basisopties 2A in onze Arcadiascholen zijn:

De basisopties 2A in onze Arcadiascholen zijn:

 • Economie en organisatie
 • Klassieke talen (Grieks en Latijn)
 • Maatschappij en welzijn
 • Moderne talen en wetenschappen
 • Stem-technieken (toepassingsgericht)
 • Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
 • Kunst & creatie

Ontdek er alles over op de website van onze secundaire Arcadiascholen:

Sint-Jozefsinstituut – Studieaanbod middenschool

Damiaaninstituut – Studieaanbod tweede jaar

Sint-Jozefscollege Bekaf – Studieaanbod tweede jaar

Instituut Sancta Maria – Economie en Organisatie tweede jaar

Instituut Sancta Maria – Klassieke Talen tweede jaar

Instituut Sancta Maria – STEM tweede jaar

Instituut Sancta Maria – Moderne Talen en Wetenschappen tweede jaar

Instituut Sancta Maria – Maatschappij en Welzijn tweede jaar

2B-stroom

Je volgt 20 lesuren gemeenschappelijke vorming en 10 lesuren basisoptie en 2 differentiatie-uren volgens jouw vaardigheden en interesses.

De basisopties 2B in onze Arcadiascholen zijn:

 • Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn
 • Stem-technieken

Ontdek er alles over op de website van onze secundaire Arcadiascholen:

Instituut Sancta Maria – Economie en Organisatie en Maatschappij en Welzijn

Damiaaninstituut – studieaanbod tweede jaar

Tweede graad

Profiel van de leerling:
 • helder, logisch en kritisch kunnen denken en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken. naast teksten ook tabellen en grafieken kunnen interpreteren.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingsvermogen en studie-ijver.
 • sterke interesse in talen.
 • keuze tussen 4u of 5u wiskunde afhankelijk van het al of niet gemakkelijk verwerken van wiskundige leerstof.
Profiel van de studierichting:
 • kritisch nadenken over economische verschijnselen.
 • inzicht krijgen in sociale en economische situaties vanuit de eigen ervaringswereld.
 • meer oog leren hebben voor de actualiteit en leren nadenken over de berichtgeving.
 • omgaan met klassieke informatiedragers (leerboeken, kranten, tijdschriften,..) en moderne media (computer, internet,..).
 • de moderne vreemde talen worden bestudeerd, zodat de communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld.
Profiel van de leerling:
 • helder , logisch en kritisch kunnen denken en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver.
 • inzicht in abstracte begrippen en complexe regels.
 • een hoge literaire belangstelling en taal waarderen als drager van cultuur.
 • zich graag verdiepen in het erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving.
Profiel van de studierichting:
 • zich oefenen in de vaardigheid van abstraheren, in het logisch denken, in het structureren en concluderen.
 • gevoelig maken voor de rijkdom van de taal en inzicht brengen in het functioneren en evolueren van een taal.
 • kennis maken met literaire teksten uit de Oudheid, in de oorspronkelijke taal.
 • het taalkundige, het literaire en het culturele nemen een voorname plaats in.
 • het geheugen en de zin voor nauwkeurigheid trainen.
 • redeneren, filosoferen en nadenken over onze huidige maatschappij en de westerse cultuur
Profiel van de leerling:
 • helder, logisch en kritisch kunnen denken en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken. Naast teksten ook tabellen en grafieken interpreteren.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver.
 • belangstelling voor studies met een sterk sociaal accent waarbij ook de culturele invalshoek een belangrijke plaats inneemt.
 • de dagelijkse realiteit boeiend vinden en graag de samenleving willen verkennen.
 • gevoelig zijn voor kunst en culturele uitingen.
 • graag zelfstandig werken maar ook van groepswerk houden.
Profiel van de studierichting:
 • leren aspecten van mens en samenleving te observeren en te beschrijven.
 • aanzet tot synthesevaardigheid.
 • kennismaken met de wetenschappelijk benadering van de mens en maatschappij.
 • een wetenschappelijke theorie bestuderen over een element van de bestudeerde thema’s, zelf een onderzoek uitvoeren.
 • aandacht voor agogische vaardigheden, leren omgaan en communiceren met anderen.
Profiel van de leerling:
 • helder, logisch en kritisch kunnen denken en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken, en naast teksten ook tabellen en grafieken kunnen interpreteren.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingvermogen, kritische zin en studie-ijver.
 • een behoorlijke hoeveelheid wiskundige leerstof kunnen verwerken.
 • belangstelling voor de studie van de klassieke taal, haar literatuur en haar cultuur.
Profiel van de studierichting:
 • zich oefenen in de vaardigheid tot abstraheren, in het logisch denken, in het ontdekken van ordeningsprincipes, in structureren en concluderen.
 • de leerling gevoelig maken voor de rijkdom van de taal, en inzicht brengen in het functioneren en evolueren van een taal.
 • vlot en inzichtelijk moderne talen leren.
 • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een grote pakket wiskunde.
Profiel van de leerling:
 • helder, logisch en kritisch kunnen denken, en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken, en naast teksten ook tabellen en grafieken kunnen interpreteren.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver.
 • behoorlijke interesse in de wereld van de wetenschappen.
 • een behoorlijke hoeveelheid wiskundige leerstof kunnen verwerken.
 • creatief zijn bij het oplossen van problemen en zelf initiatief nemen.
Profiel van de studierichting:
 • kritisch nadenken over wetenschappelijke verschijnselen.
 • leren omgaan met klassieke en moderne informatiedragers.
 • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een groter pakket wiskunde.
 • in de wetenschappelijke vakken leert de leerling de leerstof zelfstandig verwerken, onder meer via proeven.
Profiel van de leerling:
 • graag met de handen werken: het doen staat centraal.
 • grote interesse tonen voor (basis)mechanica.
 • een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg is vereist.
 • de leerling wil na het secundair onderwijs direct instappen op de arbeidsmarkt.
Profiel van de studierichting:
 • naast de algemene basisvorming (PAV) wordt een technisch-theoretische ondersteuning aangereikt.
 • vormgeven van basisconstructies en installaties: lassen en solderen, verspanen van materiaal, monteren en demonteren.
 • de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven.

Profiel van de leerling:

 • een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg is vereist.
 • een zeer ruime interesse voor hout en alles wat met hout kan worden gemaakt.
 • de leerling wil na het secundair onderwijs direct starten op de arbeidsmarkt.

Profiel van de studierichting:

 • het verwerven, onder begeleiding, realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden) binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode.
 • de basisvorming (PAV) is gebaseerd op eindtermen.

Profiel van de leerling:

 • interesse in verschillende aspecten van het bedrijfsleven, vooral voor de administratieve taken en uitdagingen.
 • later administratieve taken willen vervullen op kantoor.
 • correctheid, stiptheid en computervaardigheid zijn vereist.
 • sociaal aangelegd zijn, ‘ het goed kunnen uitleggen’ en initiatief durven nemen.

Profiel van de studierichting:

 • talen, boekhouden en informatica nemen een balangrijke plaats in.
 • een degelijke basis ICT-vaardigheden verwerven
 • zelfstandig werken met passende aandacht voor probleemoplossend denken in een administratieve context.
 • permanent aandacht voor kantoorvaardigheden, attituden zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

Profiel van de leerling:

 • aangetrokken zijn tot het esthetisch presenteren, realiseren en aan de man brengen van mode- en interieurartikelen.
 • gevoel voor techniek en een zekere handigheid bezitten.
 • zich voldoende willen inzetten om nauwkeurig te werken.
 • in staat zijn om zelfstandig te werken.
 • later een job willen uitoefenen in de modewereld.

Profiel van de studierichting:

 • inspelen op de actuele vraag naar gespecialiseerde modeverkopers met gevoel voor esthetiek, commerciële gerichtheid en praktische kennis van de modesector.
 • creatieve realisaties rond kleding, accessoires en interieurartikelen zijn een onderdeel van de opleiding.
 • veel aandacht wordt besteed aan het actief, creatief, probleemoplossend denken en handelen.

Profiel van de leerling:

 • gemotiveerd, sociaalvoelend en praktisch ingesteld zijn.
 • bereid zijn het eigen handelen in vraag te stellen en bij te sturen.
 • graag omgaan met jong en oud en goed kunnen luisteren en zich inleven in de situatie van anderen.
 • bereid zijn mensen te verzorgen, grote verantwoordelijkheidszin tonen.

Profiel van de studierichting:

 • voorbereiden op een beroep waarin mensen worden verzorgd en de verzorger ten dienste staat van deze hulpbehoevenden.
 • samenstellen van een evenwichtige en gezonde voeding.
 • verzorging van en hulp aan kinderen, bejaarden en zieken.
 • menselijke contacten waarderen tussen verzorger en hulpbehoevende.

Profiel van de leerling:

 • ruime interesse voor de maatschappelijk culturele activiteiten.
 • kunstzinnig, cultureel en wetenschappelijk gericht en kritisch ingesteld.
 • inzicht in ruimtelijke dimensies en een grote kunstbeleving in de ruime zin van het woord

Profiel van de studierichting:

 • ontwikkeling van ruimtelijk, tactiel en visueel bewustzijn en vermogen.
 • gerichte waarneming en beschrijving in beeldende tekentaal.
 • ontwerpen van organische en geometrische vormen met aandacht voor constructie en stabiliteit.
 • de kunstbeleving documenteren via gedrukte, audiovisuele en elektronische media, analyseren , beschrijven en bespreken.

Profiel van de leerling:

 • grote interesse in de natuur en al haar levende wezens.
 • wetenschappelijke belangstelling en een praktische aanleg voor wiskunde.
 • motivatie en goede studiemethode voor deze sterk theoretische richting.

Profiel van de studierichting:

 • verdiepen in de wetenschappelijke studie van de levende wezens en de factoren die ze beïnvloeden.
 • via voorbeelden en experimenteel onderzoek toepassingen bestuderen van levende organismen.
 • vaardigheden ontwikkelen om biotechnologische processen te analyseren , te verklaren en te begeleiden.
 • via laboratoriumoefeningen theorie toepassen in concrete praktijksituaties.

Profiel van de leerling:

 • interesse tonen in de studie, het ontwerp en de verwezenlijking van allerhande constructies in hout, steen of andere materialen.
 • technisch-ruimtelijk inzicht hebben en praktische aanleg tonen.
 • zelfstandig organisatie- en realisatiegericht kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • wetenschappelijk onderbouwde theoretisch-technische inzichten verwerven.
 • probleemoplossend leren denken en handelen, voornamelijk in functie van de te realiseren bouw- en houtconstructies.
 • conceptuele inzichten (ontwerpen en organiseren) verkrijgen is belangrijker dan praktisch uitvoeren.
 • theoretisch-technische competenties verwerven (kennis, vaardigheden, attituden) eigen aan de sector bouw.
 • door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, de eigen bevindingen rapporteren en bijsturen.

Profiel van de leerling

 • goed zijn in wiskunde en toegepaste wetenschappen.
 • interesse in elektriciteit, elektronica, telecommunicatie en informatisering.
 • inzichtelijk en creatief in denken en handelen als het gaat om technologische processen.
 • voldoende aandacht voor de uitvoering van de praktische opdrachten.
 • interesse voor vernieuwde technieken, kunnen meegroeien in de steeds sneller evoluerende hoogtechnologische maatschappij .

Profiel van de studierichting:

 • aandacht voor te onderwerpen elektrische basisschakelingen, elektrische installaties, en analoge en digitale basisischakelingen van de elektronica.
 • de vakbekwaamheid wordt ondersteund door wiskunde en wetenschappen.

Profiel van de leerling

 • een breed inzicht en de technische vakken binnen het domein elektriciteit-mechanica ook theoretisch willen benaderen.
 • behoefte aan een vorming die in zekere mate het midden houdt tussen een meer theoretische en een meer praktisch gerichte vorming.
 • inzichtelijk en creatief denken en handelen.

Profiel van de studierichting

 • naast de algemene vorming worden vooral de wetenschappelijke en wiskundige vormingscomponenten benadrukt.
 • de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken onderzoeken.
 • ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • beschikken over praktische aanleg en inzicht.
 • inzet en interesse voor technische vakken voornamelijk in de elektrische sfeer.

Profiel van de studierichting:

 • brede kijk op nieuwe technologieën en producten.
 • probleemoplossend leren denken.
 • de klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerven van de ontwerpaspecten om zo te komen tot praktische realisaties.

Profiel van de leerling:

 • grote belangstelling voor de economische realiteit: deze willen begrijpen en verklaren.
 • graag met de computer werken.
 • brede interesse voor algemene vakken en moderne talen.
 • aanleg voor toegepaste wiskunde.
 • ordelijk en nauwkeurig kunnen werken, accuraat en geconcentreerd opdrachten kunnen uitvoeren.
 • vlot zijn in stijl en bereid zijn tot contact en samenwerking.

Profiel van de studierichting:

 • de vakken bedrijfseconomie, informatica en wiskunde geven een ruime theoretische basisvorming.
 • de leerstof wordt geleidelijk minder theoretisch en dus praktisch aangebracht.

Profiel van de leerling:

 • goed zijn in wiskunde en wetenschappen, er interesse in hebben en er thuis dagelijks voor willen werken.
 • motivatie en een goede studiemethode voor deze sterk theoretische richting.

Profiel van de studierichting:

 • theoretisch-wetenschappelijke vorming die sterk technologisch is onderbouwd.
 • op een wetenschappelijk manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken.
 • wetenschappelijke wetmatigheden formuleren en de toepassing toetsen in technologische realisaties.
 • het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software

Profiel van de leerling:

 • eerder een praktische aanleg.
 • inzet en interesse voor technische vakken, die zich voornamelijk in de mechanische sfeer bevinden.

Profiel van de studierichting:

 • vooral de nadruk op mechanische constructies en installaties.
 • ontwerpen begrijpen, herkennen, toelichten en verwerken om zo tot een uitvoering te komen.
 • de juiste materialen, componenten en uitvoeringstechnieken kiezen aan de hand van hun kenmerken.
 • product- en procesgericht werken met aandacht voor kwaliteitseisen en de voorbereiding van de uitvoering verzorgen met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • ondernemend en graag in teamverband werken.
 • ruime belangstelling voor alles wat mens en milieu aangaat.
 • sociaal voelend zijn en sociale vaardigheden ontwikkelen.
 • creatief zijn en graag manueel handelen.
 • nieuwe technologieën zijn een uitdaging.

Profiel van de studierichting:

 • de wisselwerking bestuderen tussen mens, voeding en milieu.
 • de wetenschappelijke onderbouwing gebeurt vanuit de toegepaste natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen.
 • sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden ontwikkelen.
 • natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke thema’s onderzoeken.

Profiel van de leerling:

 • interesse in wiskunde, wetenschappen en concrete technische toepassingen.
 • voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast de wiskundige vaardigheden ook ICT-vaardigheden vereist.

Profiel van de studierichting:

 • deze richting is erg wiskundig en wetenschappelijk getint; de natuurwetenschappelijke wereld wordt zowel biologisch, chemisch als natuurkundig bestudeerd.
 • door laboratoriumoefeningen worden de experimentele vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.
 • de vereiste basisattituden van veilig omgaan met stoffen en labmaterieel.
Profiel van de leerling:
 • helder, logisch en kritisch kunnen denken en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken. naast teksten ook tabellen en grafieken kunnen interpreteren.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingsvermogen en studie-ijver.
 • sterke interesse in talen.
 • keuze tussen 4u of 5u wiskunde afhankelijk van het al of niet gemakkelijk verwerken van wiskundige leerstof.
Profiel van de studierichting:
 • kritisch nadenken over economische verschijnselen.
 • inzicht krijgen in sociale en economische situaties vanuit de eigen ervaringswereld.
 • meer oog leren hebben voor de actualiteit en leren nadenken over de berichtgeving.
 • omgaan met klassieke informatiedragers (leerboeken, kranten, tijdschriften,..) en moderne media (computer, internet,..).
 • de moderne vreemde talen worden bestudeerd, zodat de communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld.

Profiel van de leerling:

 • helder , logisch en kritisch kunnen denken en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver.
 • inzicht in abstracte begrippen en complexe regels.
 • een hoge literaire belangstelling en taal waarderen als drager van cultuur.
 • zich graag verdiepen in het erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving.

Profiel van de studierichting:

 • zich oefenen in de vaardigheid van abstraheren, in het logisch denken, in het structureren en concluderen.
 • gevoelig maken voor de rijkdom van de taal en inzicht brengen in het functioneren en evolueren van een taal.
 • kennis maken met literaire teksten uit de Oudheid, in de oorspronkelijke taal.
 • het taalkundige, het literaire en het culturele nemen een voorname plaats in.
 • het geheugen en de zin voor nauwkeurigheid trainen.
 • redeneren, filosoferen en nadenken over onze huidige maatschappij en de westerse cultuur

Profiel van de leerling:

 • helder, logisch en kritisch kunnen denken en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken. Naast teksten ook tabellen en grafieken interpreteren.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver.
 • belangstelling voor studies met een sterk sociaal accent waarbij ook de culturele invalshoek een belangrijke plaats inneemt.
 • de dagelijkse realiteit boeiend vinden en graag de samenleving willen verkennen.
 • gevoelig zijn voor kunst en culturele uitingen.
 • graag zelfstandig werken maar ook van groepswerk houden.

Profiel van de studierichting:

 • leren aspecten van mens en samenleving te observeren en te beschrijven.
 • aanzet tot synthesevaardigheid.
 • kennismaken met de wetenschappelijk benadering van de mens en maatschappij.
 • een wetenschappelijke theorie bestuderen over een element van de bestudeerde thema’s, zelf een onderzoek uitvoeren.
 • aandacht voor agogische vaardigheden, leren omgaan en communiceren met anderen.

Profiel van de leerling:

 • helder, logisch en kritisch kunnen denken en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken, en naast teksten ook tabellen en grafieken kunnen interpreteren.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingvermogen, kritische zin en studie-ijver.
 • een behoorlijke hoeveelheid wiskundige leerstof kunnen verwerken.
 • belangstelling voor de studie van de klassieke taal, haar literatuur en haar cultuur.

Profiel van de studierichting:

 • zich oefenen in de vaardigheid tot abstraheren, in het logisch denken, in het ontdekken van ordeningsprincipes, in structureren en concluderen.
 • de leerling gevoelig maken voor de rijkdom van de taal, en inzicht brengen in het functioneren en evolueren van een taal.
 • vlot en inzichtelijk moderne talen leren.
 • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een grote pakket wiskunde.

Profiel van de leerling:

 • helder, logisch en kritisch kunnen denken, en zelfstandig oplossingen vinden voor problemen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken, en naast teksten ook tabellen en grafieken kunnen interpreteren.
 • beschikken over een gezonde portie doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver.
 • behoorlijke interesse in de wereld van de wetenschappen.
 • een behoorlijke hoeveelheid wiskundige leerstof kunnen verwerken.
 • creatief zijn bij het oplossen van problemen en zelf initiatief nemen.

Profiel van de studierichting:

 • kritisch nadenken over wetenschappelijke verschijnselen.
 • leren omgaan met klassieke en moderne informatiedragers.
 • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een groter pakket wiskunde.
 • in de wetenschappelijke vakken leert de leerling de leerstof zelfstandig verwerken, onder meer via proeven.
Profiel van de leerling:
 • graag met de handen werken: het doen staat centraal.
 • grote interesse tonen voor (basis)mechanica.
 • een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg is vereist.
 • de leerling wil na het secundair onderwijs direct instappen op de arbeidsmarkt.
Profiel van de studierichting:
 • naast de algemene basisvorming (PAV) wordt een technisch-theoretische ondersteuning aangereikt.
 • vormgeven van basisconstructies en installaties: lassen en solderen, verspanen van materiaal, monteren en demonteren.
 • de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven.

Profiel van de leerling:

 • een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg is vereist.
 • een zeer ruime interesse voor hout en alles wat met hout kan worden gemaakt.
 • de leerling wil na het secundair onderwijs direct starten op de arbeidsmarkt.

Profiel van de studierichting:

 • het verwerven, onder begeleiding, realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden) binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode.
 • de basisvorming (PAV) is gebaseerd op eindtermen.

Profiel van de leerling:

 • interesse in verschillende aspecten van het bedrijfsleven, vooral voor de administratieve taken en uitdagingen.
 • later administratieve taken willen vervullen op kantoor.
 • correctheid, stiptheid en computervaardigheid zijn vereist.
 • sociaal aangelegd zijn, ‘ het goed kunnen uitleggen’ en initiatief durven nemen.

Profiel van de studierichting:

 • talen, boekhouden en informatica nemen een balangrijke plaats in.
 • een degelijke basis ICT-vaardigheden verwerven
 • zelfstandig werken met passende aandacht voor probleemoplossend denken in een administratieve context.
 • permanent aandacht voor kantoorvaardigheden, attituden zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

Profiel van de leerling:

 • aangetrokken zijn tot het esthetisch presenteren, realiseren en aan de man brengen van mode- en interieurartikelen.
 • gevoel voor techniek en een zekere handigheid bezitten.
 • zich voldoende willen inzetten om nauwkeurig te werken.
 • in staat zijn om zelfstandig te werken.
 • later een job willen uitoefenen in de modewereld.

Profiel van de studierichting:

 • inspelen op de actuele vraag naar gespecialiseerde modeverkopers met gevoel voor esthetiek, commerciële gerichtheid en praktische kennis van de modesector.
 • creatieve realisaties rond kleding, accessoires en interieurartikelen zijn een onderdeel van de opleiding.
 • veel aandacht wordt besteed aan het actief, creatief, probleemoplossend denken en handelen.

Profiel van de leerling:

 • gemotiveerd, sociaalvoelend en praktisch ingesteld zijn.
 • bereid zijn het eigen handelen in vraag te stellen en bij te sturen.
 • graag omgaan met jong en oud  en goed kunnen luisteren en zich inleven in de situatie van anderen.
 • bereid zijn mensen te verzorgen, grote verantwoordelijkheidszin tonen.

Profiel van de studierichting:

 • voorbereiden op een beroep waarin mensen worden verzorgd en de verzorger ten dienste staat van deze hulpbehoevenden.
 • samenstellen van een evenwichtige en gezonde voeding.
 • verzorging van en hulp aan kinderen, bejaarden en zieken.
 • menselijke contacten waarderen tussen verzorger en hulpbehoevende.

Profiel van de leerling:

 • ruime interesse voor de maatschappelijk culturele activiteiten.
 • kunstzinnig, cultureel en wetenschappelijk gericht en kritisch ingesteld.
 • inzicht in ruimtelijke dimensies en  een grote kunstbeleving in de ruime zin van het woord

Profiel van de studierichting:

 • ontwikkeling van ruimtelijk, tactiel en visueel bewustzijn en vermogen.
 • gerichte waarneming en beschrijving in beeldende tekentaal.
 • ontwerpen van organische en geometrische vormen met aandacht voor constructie en stabiliteit.
 • de kunstbeleving documenteren via gedrukte, audiovisuele en elektronische media, analyseren , beschrijven en bespreken.

Profiel van de leerling:

 • grote interesse in de natuur en al haar levende wezens.
 • wetenschappelijke belangstelling en een praktische aanleg voor wiskunde.
 • motivatie en goede studiemethode voor deze sterk theoretische richting.

Profiel van de studierichting:

 • verdiepen in de wetenschappelijke studie van de levende wezens en de factoren die ze beïnvloeden.
 • via voorbeelden en experimenteel onderzoek toepassingen bestuderen van levende organismen.
 • vaardigheden ontwikkelen om biotechnologische processen te analyseren , te verklaren en te begeleiden.
 • via laboratoriumoefeningen theorie toepassen in concrete praktijksituaties.

Profiel van de leerling:

 • interesse tonen in de studie, het ontwerp en de verwezenlijking van allerhande constructies in hout, steen of andere materialen.
 • technisch-ruimtelijk inzicht hebben en praktische aanleg tonen.
 • zelfstandig organisatie- en realisatiegericht kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • wetenschappelijk onderbouwde theoretisch-technische inzichten verwerven.
 • probleemoplossend leren denken en handelen, voornamelijk in functie van de te realiseren bouw- en houtconstructies.
 • conceptuele inzichten (ontwerpen en organiseren) verkrijgen is belangrijker dan praktisch uitvoeren.
 • theoretisch-technische competenties  verwerven (kennis, vaardigheden, attituden) eigen aan de sector bouw.
 • door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, de eigen bevindingen rapporteren en bijsturen.

Profiel van de leerling

 • goed zijn in wiskunde en toegepaste wetenschappen.
 • interesse in elektriciteit, elektronica, telecommunicatie en informatisering.
 • inzichtelijk en creatief in denken en handelen als het gaat om technologische processen.
 • voldoende aandacht voor de uitvoering van de praktische opdrachten.
 • interesse voor vernieuwde technieken, kunnen meegroeien in de steeds sneller evoluerende hoogtechnologische maatschappij .

Profiel van de studierichting:

 • aandacht voor te onderwerpen elektrische basisschakelingen, elektrische installaties, en analoge en digitale basisischakelingen van de elektronica.
 • de vakbekwaamheid wordt ondersteund door wiskunde en wetenschappen.

Profiel van de leerling

 • een breed inzicht en de technische vakken binnen het domein elektriciteit-mechanica ook theoretisch willen benaderen.
 • behoefte aan een vorming die in zekere mate het midden houdt tussen een meer theoretische en een meer praktisch gerichte vorming.
 • inzichtelijk en creatief denken en handelen.

Profiel van de studierichting

 • naast de algemene vorming worden vooral de wetenschappelijke en wiskundige vormingscomponenten benadrukt.
 • de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken onderzoeken.
 • ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • beschikken over praktische aanleg en inzicht.
 • inzet en interesse voor technische vakken voornamelijk in de elektrische sfeer.

Profiel van de studierichting:

 • brede kijk op nieuwe technologieën en producten.
 • probleemoplossend leren denken.
 • de klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerven van de ontwerpaspecten om zo te komen tot praktische realisaties.

Profiel van de leerling:

 • grote belangstelling  voor de economische realiteit: deze willen begrijpen en verklaren.
 • graag met de computer werken.
 • brede interesse voor algemene vakken en moderne talen.
 • aanleg voor toegepaste wiskunde.
 • ordelijk en nauwkeurig kunnen werken, accuraat en geconcentreerd opdrachten kunnen uitvoeren.
 • vlot zijn in stijl en bereid zijn tot contact en samenwerking.

Profiel van de studierichting:

 • de vakken bedrijfseconomie, informatica en wiskunde geven een ruime theoretische basisvorming.
 • de leerstof wordt geleidelijk minder theoretisch en dus praktisch aangebracht.

Profiel van de leerling:

 • goed zijn in wiskunde en wetenschappen, er interesse in hebben en er thuis dagelijks voor willen werken.
 • motivatie en een goede studiemethode voor deze sterk theoretische richting.

Profiel van de studierichting:

 • theoretisch-wetenschappelijke vorming die sterk technologisch is onderbouwd.
 • op een wetenschappelijk manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken.
 • wetenschappelijke wetmatigheden formuleren en de toepassing toetsen in technologische realisaties.
 • het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software

Profiel van de leerling:

 • eerder een praktische aanleg.
 • inzet en interesse voor technische vakken, die zich voornamelijk in de mechanische sfeer bevinden.

Profiel van de studierichting:

 • vooral de nadruk op mechanische constructies en installaties.
 • ontwerpen begrijpen, herkennen, toelichten en verwerken om zo tot een uitvoering  te komen.
 • de juiste materialen, componenten en uitvoeringstechnieken kiezen aan de hand van hun kenmerken.
 • product- en procesgericht werken met aandacht voor kwaliteitseisen en de voorbereiding van de uitvoering verzorgen met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • ondernemend en graag in teamverband werken.
 • ruime belangstelling voor alles wat mens en milieu aangaat.
 • sociaal voelend zijn en sociale vaardigheden ontwikkelen.
 • creatief zijn en graag manueel handelen.
 • nieuwe technologieën zijn een uitdaging.

Profiel van de studierichting:

 • de wisselwerking bestuderen tussen mens, voeding en milieu.
 • de wetenschappelijke onderbouwing gebeurt vanuit de toegepaste natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen.
 • sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden ontwikkelen.
 • natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke thema’s onderzoeken.

Profiel van de leerling:

 • interesse in wiskunde, wetenschappen en concrete technische toepassingen.
 • voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast de wiskundige vaardigheden ook ICT-vaardigheden vereist.

Profiel van de studierichting:

 • deze richting is erg wiskundig en wetenschappelijk getint; de natuurwetenschappelijke wereld wordt zowel biologisch, chemisch als natuurkundig bestudeerd.
 • door laboratoriumoefeningen worden de experimentele vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.
 • de vereiste basisattituden van veilig omgaan met stoffen en labmaterieel.

Derde graad

Profiel van de leerling:

 • sterk zijn in moderne talen.
 • belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • aandacht voor de verschillende waarden, normen en attituden die nodig zijn in het bedrijfsleven: communicatie, creativiteit, flexibiliteit.
 • vooral de praktische elementen uit de wiskunde willen leren kennen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken en interpreteren.
 • interesse in ICT.

Profiel van de studierichting:

 • verwerven van inzicht in het economisch functioneren van de menselijke samenleving.
 • communicatieve vaardigheid ontwikkelen in concrete maatschappelijke situaties.

Profiel van de leerling:

 • belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • aandacht voor verschillende waarden, normen en attitudes die nodig zijn in het bedrijfsleven: communicatie, creativiteit, flexibiliteit.
 • in staat zijn om abstract-logisch te denken en beschikken over de vaardigheid om wiskundige denkpatronen concreet toe te passen op economische gegevens.
 • informatie kunnen structureren en verwerken, alsook interpreteren.
 • interesse in ICT.
 • grote motivatie en goede studieaanpak.

Profiel van de studierichting:

 • vereenvoudigde modellen van de complexe economische realiteit opbouwen.
 • op zuiver wiskundige wijze steeds meer inzicht krijgen in de economische wereld die men dagelijks beleeft.

Profiel van de leerling:

 • zich graag verdiepen in het erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving.
 • een hoge literaire belangstelling en taal waarderen als drager van cultuur.
 • aanleg voor abstract taalkundig denken.
 • beschikken over het nodige doorzettingsvermogen en de studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en op nieuwe inhouden toe te passen

Profiel van de studierichting:

 • authentieke geschriften lezen en interpreteren, geconcentreerd rond vijf thema’s: lyriek, recht, filosofie, historiografie en retorica.
 • actualiseren van oude geschriften.
 • zelfreflectie en kritisch denken, inlevingsvermogen en zelfs genieten van formulering en inhoud, behoren tot deze taalstudie.

Profiel van de leerling:

 • hoog abstractievermogen bezitten.
 • belangstelling voor een studie met sterke sociaal-culturele inslag.
 • in staat zijn zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren.
 • emotioneel en sociaal intelligent zijn.

Profiel van de studierichting:

 • observatie en analyse blijven belangrijk en deze toepassen op complexere inhouden.
 • een eigen synthese maken en zelf een onderbouwd standpunt innemen.
 • op inhoudelijk vlak worden andere aspecten van mens en samenleving belicht.
 • zelf een eenvoudig onderzoek opzetten en uitvoeren.
 • reflecteren over de eigen manier van werken.

Profiel van de leerling:

 • een uitgesproken aanleg voor talen.
 • culturele belangstelling voor de eigentijdse en oude cultuur, ook in haar literaire aspecten.
 • doorzettingsvermogen om de vroeger opgedane kennis te onderhouden.

Profiel van de studierichting:

 • een veelzijdige taalvorming.
 • zeer veel literatuur.

Profiel van de leerling:

 • culturele belangstelling voor eigentijdse en oude cultuur.
 • voldoende wiskundige vaardigheden bezitten om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules toe te passen.
 • beschikken over een abstraherend vermogen, een methodische aanpak en nauwkeurigheid.
 • beschikken over een goed geheugen en het doorzettingsvermogen om de vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden.

Profiel van de studierichting:

 • via het Latijn: veel contact met de taal, literatuur en cultuur van de Romeinen.
 • via de wetenschappen: contact met de natuurverschijnselen waarin zich het dagelijks leven afspeelt.

Profiel van de leerling:

 • culturele belangstelling voor de eigentijdse en de oude cultuur.
 • voldoende wiskundige vaardighden bezitten om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules toe te passen.
 • beschikken over een abstraherend vermogen, een methodische aanpak en nauwkeurigheid.
 • beschikken over een goed geheugen en het doorzettingsvermogen hebben om de vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden

Profiel van de studierichting:

 • oefenen in het abstraheren, het formeel- logisch denken, het ontdekken van ordeningsprincipes, het structureren en besluiten.
 • een exact-wetenschappelijke en een verbaal-literaire component zorgen voor een evenwichtige algemene vorming.

Profiel van de leerling:

 • de nodige aanleg hebben voor een doorgedreven taalstudie.
 • beschikken over voldoende abstractievermogen.

Profiel van de studierichting:

 • een exact-wetenschappelijke en een verbaal-literaire component staan borg voor een evenwichtige algemene vorming.
 • wetenschappelijke denktraining helpt bij het begrijpelijk benaderen van de werkelijkheid
 • verhoogde taalvaardigheid helpt bij het vlotter verwoorden van ervaringen.

Profiel van de leerling

 • aanleg en interesse hebben voor wiskunde.
 • de nodige aanleg hebben voor inductief en deductief denken.
 • beschikken over voldoende abstractievermogen.
 • nauwgezet kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • abstract, formeel denken.
 • exact-wetenschappelijke vorming.
 • aandacht voor het verzamelen van feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan.
 • werken volgens één of meer fasen uit de wetenschappelijke methode.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor het eigen werk.
 • nauwgezet en ordelijk kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie, montages en demontages uitvoeren aan motoren, rollend gedeelte en chassis.
 • rekening houden met veiligheid , milieu en kostprijs.
 • de verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.
 • via stage (in service-training) kennis maken met de bedrijfscultuur van een garage.

Profiel van de leerling:

 • technisch inzicht en praktische aanleg zijn vereist.
 • verantwoordelijkheid opnemen voor zijn werk.
 • zelfstandig en volgens opdracht kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • opdrachtelementen van volwaardige uitvoeringen ontleden, oordeelkundig analyseren, afwerken en plaatsen.
 • fragmenten van het productieproces voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD, werkmethode..).
 • kennis maken met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen.
 • instellen en bedienen van houtbewerkingsmachines.
 • de werkomgeving veilig organiseren.

Profiel van de leerling:

 • interesse voor zittend uitvoerend administratief werk en voor logistiek.
 • ordelijk en nauwkeurig werken.
 • zin voor initiatief en stressbestendigheid.

Profiel van de studierichting:

 • communicatieve component: praktische aspecten van zakelijke communicatie in moderne talen.
 • bedrijfsgerichte component: uitvoerende secretariaatstaken door gebruik te maken van ICT.
 • boekhoudkundige en praktisch logistieke vorming.
 • door vakdoorbrekende projecten (seminarie, stage) vaardigheden en attitudes verwerven op de werkvloer.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
 • nauwkeurig en ordelijk werken.

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie: koelinstallaties voorbereiden en uitvoeren.
 • rekening houden met veiligheid, milieu, planning en kostprijs.
 • kennis maken met de bedrijfscultuur via stage (in service-training).

Profiel van de leerling:

 • actief, creatief, probleemoplossend en procesmatig denken en handelen.
 • mode- en kwaliteitsbewust.
 • nauwgezet en ordelijk werken.

Profiel van de studierichting:

 • esthetische en commerciële vorming: weldoordacht en creatief presenteren van artikelen, promotiebeleid, klanten- en productkennis.
 • kennis van materialen en technieken, kleuren en vormen.
 • communicatieve en administratieve vorming.
 • praktijkervaring via stages : voldoende vaardigheden en inzichten opdoen.

Profiel van de leerling:

 • belevingsgericht, zelfzorggericht, comfortgericht, ergonomisch, economisch, ecologisch, hygiënisch en veilig werken.
 • in teamverband kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • professioneel werken als verzorgende in de ouderenzorg, kinderopvang en thuiszorg.
 • via stages praktijkervaring opdoen.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk.
 • technisch inzicht en praktische aanpak.

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie, centrale verwarming en sanitaire installaties voorbereiden en uitvoeren.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s met professionele software.
 • via stage kennismaken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de studierichting:

 • aanleren van de technologie om aan schema’s van auto’s te werken en onderhoudswerken uit te voeren door diagnose en lokalisatie van gebreken en defecten.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s met professionele software.
 • via stage (in service-training) kennismaken met de bedrijfscultuur van een garage.

Profiel van de studierichting:

 • communicatieve component: praktische kennis van moderne talen in functie van de beroepscontext.
 • bedrijfsgerichte component: via administratieve cases (oefenfirma, mini-onderneming) beroepsvaardigheden verwerven.
 • permanent aandacht voor attitudes zoals: resultaatgericht werken, discreet omgaan met informatie, accuraatheid en stressbestendigheid.
 • via stages beroepservaring opdoen.

Profiel van de studierichting:

 • communicatieve component: praktische kennis van moderne talen in functie van de beroepscontext.
 • bedrijfsgerichte component: via administratieve cases (oefenfirma, mini-onderneming) beroepsvaardigheden verwerven.
 • permanent aandacht voor attitudes zoals: resultaatgericht werken, discreet omgaan met informatie, accuraatheid en stressbestendigheid.
 • via stages beroepservaring opdoen.

Profiel van de studierichting:

 • leren op een ped-agogische verantwoorde wijze omgaan met kinderen van 0 tot 12 jaar in opvangsituaties.
 • respect voor diversiteit en welbevinden van elk kind en zijn omgeving.
 • leren werken in teamverband.
 • via stages en project praktijkervaring opdoen.

Profiel van de studierichting:

 • communicatieve component: praktische kennis van moderne talen in functie van het beroep van magazijnier.
 • bedrijfsgerichte component: praktijkgerichte vorming, bedrijfsbezoeken aan magazijnen in werking, opleiding tot heftruckchauffeur, workshops rond veiligheid,ergonomie, verpakking, stages.
 • permanente aandacht voor attitudes zoals resultaatgericht werken, stiptheid, accuraatheid en stressbestendigheid.

Profiel van studierichting:

 • de technologie leren om werkzaamheden aan koelinstallaties uit te voeren via kennis van elektriciteit, elektronica, koelmiddelen, sturingen en regelingen.
 • uitvoeren van onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties.
 • rekening houden met milieu, veiligheid en kostprijs.
 • verwerken van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s met professionele software.
 • via stages kennis maken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de studierichting:

 • op een zorgkundige verantwoorde wijze omgaan met mensen in diverse complexe zorgsituaties.
 • werken in teamverband binnen de thuiszorg en de (semi) residentiële zorg.
 • via stages en project praktijkervaringen opdoen.

Profiel van de studierichting:

 • de technologie leren om werkzaamheden aan verwarmingsinstallaties uit te voeren via kennis van elektriciteit, elektronica, sturingen en regelingen.
 • uitvoeren van onderhouds – en installatiewerkzaamheden aan verwarmingsinstallaties.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s met professionele software.
 • via stages kennis maken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de leerling:

 • cultureel geïnteresseerd zijn.
 • wiskundig, wetenschappelijk en kritisch ingesteld zijn.
 • ruimtelijk inzicht hebben.
 • voldoende zorg, verantwoordelijkheidsbesef en persoonlijke inzet kunnen ontwikkelen om nauwkeurige werkjes af te leveren.
 • creatief zijn en persoonlijke en originele oplossingen voor problemen aanreiken.

Profiel van de studierichting:

 • kunstzinnige component: ontwikkelen van kunstzinnige intelligentie en architecturaal bewustzijn en vermogen.
 • sterk conceptueel en theoretisch onderbouwd.
 • de relatie leggen tussen architectuur en het geografisch milieu, de sociaal-economische context, de historische en kunsthistorische context, cultuurverschijselen, techniek en wetenschap.
 • zich gericht documenteren, diverse voorstellingsmethoden hanteren.
 • evalueren van architecturale concepten en oplossingen vinden voor architecturale probleemstellingen.

Profiel van de leerling:

 • aangetrokken zijn tot de wereld van het artistiek gebeuren en actief aan deze wereld willen participeren.
 • creatieve en kunstzinnige ingesteldheid.
 • kritisch, geconcentreerd en creatief, gericht op inzicht, structuur en methode.

Profiel van de studierichting:

 • kunstzinnige component: via zelfbeleving tot inzicht komen in de wereld van de kunst, beeldende kunst in het bijzonder.
 • verwerven van een persoonlijke kritisch houding ten opzichte van verschillende facetten van onze maatschappij vanuit een positief en creatief georiënteerde ingesteld.
 • ontwikkelen van het visueel bewustzijn en vermogen, het inbeeldings- en voorstellingsvermogen, het vermogen om beelden te generen.
 • zich gericht documenteren, tekenen naar waarneming, inzicht verwerven in functionele aspecten van beeldmateriaal en in de communicatieve eigenschappen ervan.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen werk.
 • technisch inzicht en praktische aanleg

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie, klanten informeren, diagnoses aan voertuigen stellen en autowerkzaamheden begeleiden en uitvoeren.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.
 • via stages en bedrijfsbezoeken kennismaken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de leerling:

 • geboeid zijn door wetenschappen en door alles wat leeft in de natuur.
 • groot natuur- en milieubewust zijn.
 • nieuwsgierig naar de processen die zich afspelen in levende wezens en organismen.
 • graag in een labo werken en onderzoeken uitvoeren.
 • wiskundig inzicht hebben.

Profiel van de studierichting:

 • verdiepen in de wetenschappelijke studie van levende wezens en de factoren die ze beïnvloeden.
 • kennis maken met toepassingen van de biotechnologie in de praktijk.
 • vaardigheden ontwikkelen om productieprocessen te analyseren, te verklaren en te begeleiden.
 • via laboratoriumoefeningen de theorie toepassen in concrete praktijksituaties.
 • kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitvoeren op grondstoffen en afgewerkte producten.

Profiel van de leerling:

 • een bijzondere interesse voor boekhouden en informatica.
 • een stevige basis theoretische en abstracte wiskunde en bedrijfsgerichte vorming.
 • een pragmatische ingesteldheid.
 • voldoende analytisch denkvermogen.

Profiel van de studierichting:

 • aandacht voor de taalvaardigheden.
 • de wiskunde vereist een vrij hoog abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen.
 • analytisch denken: toegepaste informatica en aandacht voor programmeren van bedrijfsgerichte toepassingen, recht en boekhouden.
 • aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.

Profiel van de leerling:

 • technisch-ruimtelijk inzicht.
 • probleemoplossend denken.
 • gemakkelijk werken met specifieke tekensoftware.

Profiel van de studierichting:

 • verwerven van conceptuele inzichten.
 • uitvoeringsgericht plannen, organiseren en uitwerken van varianten.
 • bestuderen van praktische uitvoeringen: bouw- en houtrealisaties, veilig organiseren van de werkomgeving.
 • bouwwetgeving, stabiliteitstudie, topografie en weg- en waterbouwkundige aspecten worden gelinkt met de praktijk.
 • toepassen van kwalitetiscontroles en zelfevaluatie.

Profiel van de leerling:

 • kritisch inzicht en nauwkeurigheid.
 • interesse in chemische processen.
 • verantwoordelijkheidszin bij de uitvoering van proeven.

Profiel van de studierichting:

 • wetenschapsoefening en het verwerven van natuurwetenschappelijke kennis.
 • toepassen en beheersen van voornamelijk chemische en biotechnologische processen.
 • algemeen inzicht verwerven in de samenhang tussen natuurwetenschappen, techniek, industrie en maatschappij.

Profiel van de leerling:

 • motivatie en een goede studiemethode om de theoretische vakken bij te houden.
 • behoefte aan een vorming die zowel praktische als theoretische componenten bevat.

Profiel van de studierichting:

 • competenties m.b.t. industriële elektrische schakelingen en installaties en toegepaste elektronische schakelingen uit de disciplines analoge-, digitale-, vermogen- en communicatie-elektronica.
 • inzichtelijk en creatief denken en handelen in het kader van technologische processen, met voldoende aandacht voor de uitvoeringsgerichte aspecten.
 • aandacht voor veiligheid, kwaliteit en milieu.
 • wiskundige en wetenschappelijke ondersteuning.

Profiel van de leerling:

 • interesse in zowel de praktijk als de theorie.
 • motivatie en een goede studiemethode om de theoretische vakken te onderhouden.

Profiel van de studierichting:

 • theoretisch-technische vorming die sterk wetenschappelijk is onderbouwd.
 • kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken onderzoeken.
 • product- en procesgericht werken, met aandacht voor kwaliteitseisen, wetenschappelijke modellen.
 • ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • praktische aanleg en inzicht.
 • inzet en interesse voor technische vakken, voornamelijk in verband met elektriciteit.

Profiel van de studierichting:

 • competenties m.b.t. industriële installaties en de meer complexe aspecten van residentiële installaties.
 • procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als technici te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever – ontwerper en de zuivere uitvoerder.
 • herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten worden beklemtoond, om te komen tot praktische realisaties.
 • voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.

Profiel van de leerling:

 • basiskennis van bedrijfs- en economisch gerichte vakken, of bereid zijn om zich zo vlug mogelijk bij te werken.
 • basiskennis van de taalvakken.
 • nauwkeurig en geconcentreerd opdrachten kunnen uitvoeren en verzorgd afwerken.
 • zelfstandig kunnen werken en zin hebben voor verantwoordelijkheid.
 • oog hebben voor de actualiteit en de snelle veranderingen in het bedrijfsleven.
 • zich kunnen aanpassen aan de vele en wisselende taken die een job in het bedrijfsleven inhoudt.
 • bereid zijn tot contact en samenwerking met personen uit het bedrijfsleven.

Profiel van de studierichting:

 • grondige studie van de verschillende aspecten van het bedrijfsleven.
 • werken met een boekhoudkundig softwarepakket.
 • inzicht verwerven in culturele, ecologische, economische, sociale en technische aspecten van het maatschappelijk leven.
 • bijzondere aandacht besteed aan de taalvaardigheden.

Profiel van de leerling:

 • goed zijn in wiskunde en wetenschappen, er interesse in hebben en er dagelijks voor willen werken.
 • ervan houden dingen te onderzoeken.
 • een meer dan gewone belangstelling voor nieuwe technieken.
 • abstract denken en manueel-motorische vaardigheden combineren.

Profiel van de studierichting:

 • de theoretisch-wetenschappelijke vorming wordt ondersteund door wiskunde, fysica (m.b. onderdelen elektriciteit, elektronica, mechanica, thermodynamica, golfleer) en chemie.
 • de wetmatigheden worden door practica en technologische toepassingen getoetst.
 • op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijselen onderzoeken en de wetenschappelijke wetmatigheden formuleren.
 • het creatieve in de leerling stimuleren door het ontwerpen van technologische toepassingen op het vlak van ruimtelijke vormen en schema’s met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software.
 • aanleg voor ondersteunende wiskunde.

Profiel van de studierichting:

 • bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden.
 • de wiskunde is ondersteunend voor de informaticatoepassingen.
 • specialistische vorming toegepaste informatica (beheer computersystemen en netwerken, gebruik en beheer van softwarepakketten en softwareontwikkeling met terugkoppeling naar de praktijk).
 • doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor eigen werk.
 • technisch inzicht en praktische aanleg.

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie kringen installeren, diagnoses stellen en werkzaamheden aan koel- en warmtekringen voorbereiden, starten, begeleiden en uitvoeren.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • de verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.
 • via stage (in service-training) kennis maken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de leerling:

 • eerder praktische aanleg.
 • technisch inzicht.
 • inzet en interesse voor technische vakken die zich voornamelijk in de mechanische sfeer bevinden.

Profiel van de studierichting:

 • vormgeven van mechanische constructies en installaties, en dit op het vlak van begeleiden vanaf het studiebureau tot en met de realisatie.
 • om tot een uitvoering te komen moeten ontwerpaspecten worden begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt.
 • kiezen van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken a.h.v. hun kenmerken.
 • product- en procesgericht werken met aandacht voor kwaliteitsen, alsook de voorbereiding en uitvoering verzorgen met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • over een bijzondere aanleg voor en interesse in (vreemde) talen en secretariële vaardigheden beschikken.

Profiel van de studierichting:

 • bijzondere aandacht voor taalvaardigheden aangevuld met een geïntegreerde drietalige communicatie.
 • een stevige ‘secretariaatsvorming’ waarin ICT-toepassingen met inbegrip van BIN-normen belangrijk zijn.
 • permanente aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

Profiel van de leerling:

 • interesse in wiskunde, wetenschappen en de concrete technische toepassingen.
 • voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast de wiskundige vaardigheden ook ICT-vaardigheden vereist.

Profiel van de studierichting:

 • deze richting is sterk wiskundig en wetenschappelijk gericht.
 • de natuurwetenschappelijke wereld wordt zowel biologisch, chemisch als natuurkundig bestudeerd.
 • door laboratoriumoefeningen worden de experimentele vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.
 • de vereiste basisattitudes aanleren van veilig omgaan met stoffen en labmaterieel.
 • de wiskundige vaardigheden zijn belangrijk om de meer theoretische aspecten van de natuurwetenschappen te begrijpen en te doorgronden.

Profiel van de leerling:

 • interesse in menselijke relaties en samanlevingsverbanden.
 • beschikken over wetenschappelijke nieuwsgierigheid en willen weten hoe materialen, grondstoffen en processen in elkaar zitten.
 • handig en creatief zijn en vooral aangesproken worden door de praktische toepassingen van technische en wetenschappelijke verworvenheden.
 • kwaliteitsgericht willen denken en handelen in het leven.
 • zich kritische opstellen tegenover maatschappelijke evoluties en tendensen

Profiel van de studierichting:

 • binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken.
 • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren, een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden.
 • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren.

Profiel van de studierichting:

 • competenties verwerven om volgende systemen te installeren, in bedrijf te stellen, te onderhouden en te herstellen:
  • schakel- en automatiseringssystemen, vermogenssturingen en aandrijfsystemen
  • beveiligings- en bewakingssystemen

Profiel van de leerling:

 • sterk zijn in moderne talen.
 • belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • aandacht voor de verschillende waarden, normen en attituden die nodig zijn in het bedrijfsleven: communicatie, creativiteit, flexibiliteit.
 • vooral de praktische elementen uit de wiskunde willen leren kennen.
 • informatie kunnen structureren en verwerken en interpreteren.
 • interesse in ICT.

Profiel van de studierichting:

 • verwerven van inzicht in het economisch functioneren van de menselijke samenleving.
 • communicatieve vaardigheid ontwikkelen in concrete maatschappelijke situaties.

Profiel van de leerling:

 • belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • aandacht  voor verschillende waarden, normen en attitudes die nodig zijn in het bedrijfsleven: communicatie, creativiteit, flexibiliteit.
 • in staat zijn om abstract-logisch te denken en beschikken over de vaardigheid om wiskundige denkpatronen concreet toe te passen op economische gegevens.
 • informatie kunnen structureren en verwerken, alsook interpreteren.
 • interesse in ICT.
 • grote motivatie en goede studieaanpak.

Profiel van de studierichting:

 • vereenvoudigde modellen van de complexe economische realiteit opbouwen.
 • op zuiver wiskundige wijze steeds meer inzicht krijgen in de economische wereld die men dagelijks beleeft.

Profiel van de leerling:

 • zich graag verdiepen in het erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving.
 • een hoge literaire belangstelling en taal waarderen als drager van cultuur.
 • aanleg voor abstract taalkundig denken.
 • beschikken over het nodige doorzettingsvermogen en de studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en op nieuwe inhouden toe te passen

Profiel van de studierichting:

 • authentieke geschriften lezen en interpreteren, geconcentreerd rond vijf thema’s: lyriek, recht, filosofie, historiografie en retorica.
 • actualiseren van oude geschriften.
 • zelfreflectie en kritisch denken, inlevingsvermogen en zelfs genieten van formulering en inhoud, behoren tot deze taalstudie.

Profiel van de leerling:

 • hoog abstractievermogen bezitten.
 • belangstelling voor een studie met sterke sociaal-culturele inslag.
 • in staat zijn zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren.
 • emotioneel en sociaal intelligent zijn.

Profiel van de studierichting:

 • observatie en analyse blijven belangrijk en deze toepassen op complexere inhouden.
 • een eigen synthese maken en zelf een onderbouwd standpunt innemen.
 • op inhoudelijk vlak worden andere aspecten van mens en samenleving belicht.
 • zelf een eenvoudig onderzoek opzetten en uitvoeren.
 • reflecteren over de eigen manier van werken.

Profiel van de leerling:

 • een uitgesproken aanleg voor talen.
 • culturele belangstelling voor de eigentijdse en oude cultuur, ook in haar literaire aspecten.
 • doorzettingsvermogen om de vroeger opgedane kennis te onderhouden.

Profiel van de studierichting:

 • een veelzijdige taalvorming.
 • zeer veel literatuur.

Profiel van de leerling:

 • culturele belangstelling voor  eigentijdse en oude cultuur.
 • voldoende wiskundige vaardigheden bezitten om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules toe te passen.
 • beschikken over een abstraherend vermogen, een methodische aanpak en nauwkeurigheid.
 • beschikken over een goed geheugen en het doorzettingsvermogen om de vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden.

Profiel van de studierichting:

 • via het Latijn: veel contact met de taal, literatuur en cultuur van de Romeinen.
 • via de wetenschappen: contact met de natuurverschijnselen waarin zich het dagelijks leven afspeelt.

Profiel van de leerling:

 • culturele belangstelling voor de eigentijdse en de oude cultuur.
 • voldoende wiskundige vaardighden bezitten om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules toe te passen.
 • beschikken over een abstraherend vermogen, een methodische aanpak en nauwkeurigheid.
 • beschikken over een goed geheugen en het doorzettingsvermogen hebben om de vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden

Profiel van de studierichting:

 • oefenen in het abstraheren, het formeel- logisch denken, het ontdekken van ordeningsprincipes, het structureren en besluiten.
 • een exact-wetenschappelijke en  een verbaal-literaire component zorgen voor een evenwichtige algemene vorming.

Profiel van de leerling:

 • de nodige aanleg hebben voor een doorgedreven taalstudie.
 • beschikken over voldoende abstractievermogen.

Profiel van de studierichting:

 • een exact-wetenschappelijke en een verbaal-literaire component staan borg voor een evenwichtige algemene vorming.
 • wetenschappelijke denktraining helpt bij het begrijpelijk benaderen van de werkelijkheid
 • verhoogde taalvaardigheid helpt bij het vlotter verwoorden van ervaringen.

Profiel van de leerling

 • aanleg en interesse hebben voor wiskunde.
 • de nodige aanleg hebben voor inductief en deductief denken.
 • beschikken over voldoende abstractievermogen.
 • nauwgezet kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • abstract, formeel denken.
 • exact-wetenschappelijke vorming.
 • aandacht voor het verzamelen van feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan.
 • werken volgens één of meer fasen uit de wetenschappelijke methode.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor het eigen werk.
 • nauwgezet en ordelijk kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie, montages en demontages uitvoeren aan motoren, rollend gedeelte en chassis.
 • rekening houden met veiligheid , milieu en kostprijs.
 • de verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.
 • via stage (in service-training) kennis maken met de bedrijfscultuur van een garage.

Profiel van de leerling:

 • technisch inzicht en praktische aanleg zijn vereist.
 • verantwoordelijkheid opnemen voor zijn werk.
 • zelfstandig en volgens opdracht kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • opdrachtelementen van volwaardige uitvoeringen ontleden, oordeelkundig analyseren, afwerken en plaatsen.
 • fragmenten van het productieproces voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD, werkmethode..).
 • kennis maken met de eigenschappen en de  mogelijkheden van de materialen.
 • instellen en bedienen van houtbewerkingsmachines.
 • de werkomgeving veilig organiseren.

Profiel van de leerling:

 • interesse voor zittend uitvoerend administratief werk en voor logistiek.
 • ordelijk en nauwkeurig werken.
 • zin voor initiatief en stressbestendigheid.

Profiel van de studierichting:

 • communicatieve component: praktische aspecten van zakelijke communicatie in moderne talen.
 • bedrijfsgerichte component: uitvoerende secretariaatstaken door gebruik te maken van ICT.
 • boekhoudkundige en praktisch logistieke vorming.
 • door vakdoorbrekende projecten (seminarie, stage) vaardigheden en attitudes verwerven op de werkvloer.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
 • nauwkeurig en ordelijk werken.

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie: koelinstallaties voorbereiden en uitvoeren.
 • rekening houden met veiligheid, milieu, planning en kostprijs.
 • kennis maken met de bedrijfscultuur via stage (in service-training).

Profiel van de leerling:

 • actief, creatief, probleemoplossend en procesmatig denken en handelen.
 • mode- en kwaliteitsbewust.
 • nauwgezet en ordelijk werken.

Profiel van de studierichting:

 • esthetische en commerciële vorming: weldoordacht en creatief presenteren van artikelen, promotiebeleid, klanten- en productkennis.
 • kennis van materialen en technieken, kleuren en vormen.
 • communicatieve  en administratieve vorming.
 • praktijkervaring via stages : voldoende vaardigheden en inzichten opdoen.

Profiel van de leerling:

 • belevingsgericht, zelfzorggericht, comfortgericht, ergonomisch, economisch, ecologisch, hygiënisch en veilig werken.
 • in teamverband kunnen werken.

Profiel van de studierichting:

 • professioneel werken als verzorgende in de ouderenzorg, kinderopvang en thuiszorg.
 • via stages praktijkervaring opdoen.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk.
 • technisch inzicht en praktische aanpak.

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie, centrale verwarming en sanitaire installaties voorbereiden en uitvoeren.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s met professionele software.
 • via stage kennismaken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de studierichting:

 • aanleren van de technologie om aan schema’s van auto’s te werken en onderhoudswerken uit te voeren door diagnose en lokalisatie van gebreken en defecten.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s met professionele software.
 • via stage (in service-training)  kennismaken met de bedrijfscultuur van een garage.

Profiel van de studierichting:

 • communicatieve component: praktische kennis van moderne talen in functie van de beroepscontext.
 • bedrijfsgerichte component: via administratieve cases (oefenfirma, mini-onderneming) beroepsvaardigheden verwerven.
 • permanent aandacht voor attitudes zoals: resultaatgericht werken, discreet omgaan met informatie, accuraatheid en stressbestendigheid.
 • via stages beroepservaring opdoen.

Profiel van de studierichting:

 • communicatieve component: praktische kennis van moderne talen in functie van de beroepscontext.
 • bedrijfsgerichte component: via administratieve cases (oefenfirma, mini-onderneming) beroepsvaardigheden verwerven.
 • permanent aandacht voor attitudes zoals: resultaatgericht werken, discreet omgaan met informatie, accuraatheid en stressbestendigheid.
 • via stages beroepservaring opdoen.

Profiel van de studierichting:

 • leren op een ped-agogische verantwoorde wijze omgaan met kinderen van 0 tot 12 jaar in opvangsituaties.
 • respect voor diversiteit en welbevinden van elk kind en zijn omgeving.
 • leren werken in teamverband.
 • via stages en project praktijkervaring opdoen.

Profiel van de studierichting:

 • communicatieve component: praktische kennis van moderne talen in functie van het beroep van magazijnier.
 • bedrijfsgerichte component: praktijkgerichte vorming, bedrijfsbezoeken aan magazijnen in werking, opleiding tot heftruckchauffeur, workshops rond veiligheid,ergonomie, verpakking, stages.
 • permanente aandacht voor attitudes zoals resultaatgericht werken, stiptheid, accuraatheid en stressbestendigheid.

Profiel van studierichting:

 • de technologie leren om werkzaamheden aan koelinstallaties uit te voeren via kennis van elektriciteit, elektronica, koelmiddelen, sturingen en regelingen.
 • uitvoeren van onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties.
 • rekening houden met milieu, veiligheid en kostprijs.
 • verwerken van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s met professionele software.
 • via stages kennis maken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de studierichting:

 • op een zorgkundige verantwoorde wijze omgaan met mensen in diverse complexe zorgsituaties.
 • werken in teamverband binnen de thuiszorg en de (semi) residentiële zorg.
 • via stages en project praktijkervaringen opdoen.

Profiel van de studierichting:

 • de technologie leren om werkzaamheden aan verwarmingsinstallaties uit te voeren via kennis van elektriciteit, elektronica, sturingen en regelingen.
 • uitvoeren van onderhouds – en installatiewerkzaamheden aan verwarmingsinstallaties.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s met professionele software.
 • via stages kennis maken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de leerling:

 • cultureel geïnteresseerd zijn.
 • wiskundig, wetenschappelijk en kritisch ingesteld zijn.
 • ruimtelijk inzicht hebben.
 • voldoende zorg, verantwoordelijkheidsbesef en persoonlijke inzet kunnen ontwikkelen om nauwkeurige werkjes af te leveren.
 • creatief zijn en persoonlijke en originele oplossingen voor problemen aanreiken.

Profiel van de studierichting:

 • kunstzinnige component: ontwikkelen van kunstzinnige intelligentie en architecturaal bewustzijn en vermogen.
 • sterk conceptueel en theoretisch onderbouwd.
 • de relatie leggen tussen architectuur en het geografisch milieu, de sociaal-economische context, de historische en kunsthistorische context, cultuurverschijselen, techniek en wetenschap.
 • zich gericht documenteren, diverse voorstellingsmethoden hanteren.
 • evalueren van architecturale concepten en oplossingen vinden voor architecturale probleemstellingen.

Profiel van de leerling:

 • aangetrokken zijn tot de wereld van het artistiek gebeuren en actief aan deze wereld willen participeren.
 • creatieve en kunstzinnige ingesteldheid.
 • kritisch, geconcentreerd en creatief, gericht op inzicht, structuur en methode.

Profiel van de studierichting:

 • kunstzinnige component: via zelfbeleving tot inzicht komen in de wereld van de kunst, beeldende kunst in het bijzonder.
 • verwerven van een persoonlijke kritisch houding ten opzichte van verschillende facetten van onze maatschappij vanuit een positief en creatief georiënteerde ingesteld.
 • ontwikkelen van het visueel bewustzijn en vermogen, het inbeeldings- en voorstellingsvermogen, het vermogen om beelden te generen.
 • zich gericht documenteren, tekenen naar waarneming, inzicht verwerven in functionele aspecten van beeldmateriaal en in de communicatieve eigenschappen ervan.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen werk.
 • technisch inzicht en praktische aanleg

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie, klanten informeren, diagnoses aan voertuigen stellen en autowerkzaamheden begeleiden en uitvoeren.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.
 • via stages en bedrijfsbezoeken kennismaken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de leerling:

 • geboeid zijn door wetenschappen en door alles wat leeft in de natuur.
 • groot natuur- en milieubewust zijn.
 • nieuwsgierig naar de processen die zich afspelen in levende wezens en organismen.
 • graag in een labo werken en onderzoeken uitvoeren.
 • wiskundig inzicht hebben.

Profiel van de studierichting:

 • verdiepen in de wetenschappelijke studie van levende wezens en de factoren die ze beïnvloeden.
 • kennis maken met toepassingen van de biotechnologie in de praktijk.
 • vaardigheden ontwikkelen om productieprocessen te analyseren, te verklaren en te begeleiden.
 • via laboratoriumoefeningen de theorie toepassen in concrete praktijksituaties.
 • kwantitatieve en kwalitatieve  analyses uitvoeren op grondstoffen en afgewerkte producten.

Profiel van de leerling:

 • een bijzondere interesse voor boekhouden en informatica.
 • een stevige basis theoretische en abstracte wiskunde en bedrijfsgerichte vorming.
 • een pragmatische ingesteldheid.
 • voldoende analytisch denkvermogen.

Profiel van de studierichting:

 • aandacht voor de taalvaardigheden.
 • de wiskunde vereist een vrij hoog abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen.
 • analytisch denken: toegepaste informatica en aandacht voor programmeren van bedrijfsgerichte toepassingen, recht en boekhouden.
 • aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.

Profiel van de leerling:

 • technisch-ruimtelijk inzicht.
 • probleemoplossend denken.
 • gemakkelijk werken met specifieke tekensoftware.

Profiel van de studierichting:

 • verwerven van conceptuele inzichten.
 • uitvoeringsgericht plannen, organiseren en uitwerken van varianten.
 • bestuderen van praktische uitvoeringen: bouw- en houtrealisaties, veilig organiseren van de werkomgeving.
 • bouwwetgeving, stabiliteitstudie, topografie en weg- en waterbouwkundige aspecten worden gelinkt met de praktijk.
 • toepassen van kwalitetiscontroles en zelfevaluatie.

Profiel van de leerling:

 • kritisch inzicht en nauwkeurigheid.
 • interesse in chemische processen.
 • verantwoordelijkheidszin bij de uitvoering van proeven.

Profiel van de studierichting:

 • wetenschapsoefening en het verwerven van natuurwetenschappelijke kennis.
 • toepassen en beheersen van voornamelijk chemische en biotechnologische processen.
 • algemeen inzicht verwerven in de samenhang tussen natuurwetenschappen, techniek, industrie en maatschappij.

Profiel van de leerling:

 • motivatie en een goede studiemethode om de theoretische vakken bij te houden.
 • behoefte aan een vorming die zowel praktische als theoretische componenten bevat.

Profiel van de studierichting:

 • competenties m.b.t. industriële elektrische schakelingen en installaties en toegepaste elektronische schakelingen uit de disciplines analoge-, digitale-, vermogen- en communicatie-elektronica.
 • inzichtelijk en creatief denken en handelen in het kader van technologische processen, met voldoende aandacht voor de uitvoeringsgerichte aspecten.
 • aandacht voor veiligheid, kwaliteit en milieu.
 • wiskundige en wetenschappelijke ondersteuning.

Profiel van de leerling:

 • interesse in zowel de praktijk als de theorie.
 • motivatie en een goede studiemethode om de theoretische vakken te onderhouden.

Profiel van de studierichting:

 • theoretisch-technische vorming die sterk wetenschappelijk is onderbouwd.
 • kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken onderzoeken.
 • product- en procesgericht werken, met aandacht voor kwaliteitseisen, wetenschappelijke modellen.
 • ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • praktische aanleg en inzicht.
 • inzet en interesse voor technische vakken, voornamelijk in verband met elektriciteit.

Profiel van de studierichting:

 • competenties m.b.t. industriële installaties en de meer complexe aspecten van residentiële installaties.
 • procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als technici te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever – ontwerper en de zuivere uitvoerder.
 • herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten worden beklemtoond, om te komen tot praktische realisaties.
 • voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.

Profiel van de leerling:

 • basiskennis van bedrijfs- en economisch gerichte vakken, of bereid zijn om zich zo vlug mogelijk bij te werken.
 • basiskennis van de taalvakken.
 • nauwkeurig en geconcentreerd opdrachten kunnen uitvoeren en verzorgd afwerken.
 • zelfstandig kunnen werken en zin hebben voor verantwoordelijkheid.
 • oog hebben voor de actualiteit en de snelle veranderingen in het bedrijfsleven.
 • zich kunnen aanpassen aan de vele en wisselende taken die een job in het bedrijfsleven inhoudt.
 • bereid zijn tot contact en samenwerking met personen uit het bedrijfsleven.

Profiel van de studierichting:

 • grondige studie van de verschillende aspecten van het bedrijfsleven.
 • werken met een boekhoudkundig softwarepakket.
 • inzicht verwerven in culturele, ecologische, economische, sociale en technische aspecten van het maatschappelijk leven.
 • bijzondere aandacht besteed aan de taalvaardigheden.

Profiel van de leerling:

 • goed zijn in wiskunde en wetenschappen, er interesse in hebben en er dagelijks voor willen werken.
 • ervan houden dingen te onderzoeken.
 • een meer dan gewone belangstelling voor nieuwe technieken.
 • abstract denken en manueel-motorische vaardigheden combineren.

Profiel van de studierichting:

 • de theoretisch-wetenschappelijke vorming wordt ondersteund door wiskunde, fysica (m.b. onderdelen elektriciteit, elektronica, mechanica, thermodynamica, golfleer) en chemie.
 • de wetmatigheden worden door practica en technologische toepassingen getoetst.
 • op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijselen onderzoeken en de wetenschappelijke wetmatigheden formuleren.
 • het creatieve in de leerling stimuleren door het ontwerpen van technologische toepassingen op het vlak van ruimtelijke vormen en schema’s met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software.
 • aanleg voor ondersteunende wiskunde.

Profiel van de studierichting:

 • bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden.
 • de wiskunde is ondersteunend voor de informaticatoepassingen.
 • specialistische vorming toegepaste informatica (beheer computersystemen en netwerken, gebruik en beheer van softwarepakketten en softwareontwikkeling met terugkoppeling naar de praktijk).
 • doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken.

Profiel van de leerling:

 • verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor eigen werk.
 • technisch inzicht en praktische aanleg.

Profiel van de studierichting:

 • aan de hand van technische informatie kringen installeren, diagnoses stellen en werkzaamheden aan koel- en warmtekringen voorbereiden, starten, begeleiden en uitvoeren.
 • rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs.
 • de verwerking van gegevens en lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.
 • via stage (in service-training) kennis maken met de bedrijfscultuur.

Profiel van de leerling:

 • eerder praktische aanleg.
 • technisch inzicht.
 • inzet en interesse voor technische vakken die zich voornamelijk in de mechanische sfeer bevinden.

Profiel van de studierichting:

 • vormgeven van mechanische constructies en installaties, en dit op het vlak van begeleiden vanaf het studiebureau tot en met de realisatie.
 • om tot een uitvoering te komen moeten ontwerpaspecten worden begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt.
 • kiezen van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken a.h.v. hun kenmerken.
 • product- en procesgericht werken met aandacht voor kwaliteitsen, alsook de voorbereiding en uitvoering verzorgen met behulp van professionele software.

Profiel van de leerling:

 • over een bijzondere aanleg voor en interesse in (vreemde) talen en secretariële vaardigheden beschikken.

Profiel van de studierichting:

 • bijzondere aandacht voor taalvaardigheden aangevuld met een geïntegreerde drietalige communicatie.
 • een stevige ‘secretariaatsvorming’ waarin ICT-toepassingen met inbegrip van BIN-normen belangrijk zijn.
 • permanente aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

Profiel van de leerling:

 • interesse in wiskunde, wetenschappen en de concrete technische toepassingen.
 • voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast de wiskundige vaardigheden ook ICT-vaardigheden vereist.

Profiel van de studierichting:

 • deze richting is sterk wiskundig en wetenschappelijk gericht.
 • de natuurwetenschappelijke wereld wordt zowel biologisch, chemisch als natuurkundig bestudeerd.
 • door laboratoriumoefeningen worden de experimentele vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.
 • de vereiste basisattitudes aanleren van veilig omgaan met stoffen en labmaterieel.
 • de wiskundige vaardigheden zijn belangrijk om de meer theoretische aspecten van de natuurwetenschappen te begrijpen en te doorgronden.

Profiel van de leerling:

 • interesse in menselijke relaties en samanlevingsverbanden.
 • beschikken over wetenschappelijke nieuwsgierigheid en willen weten hoe materialen, grondstoffen en processen in elkaar zitten.
 • handig en creatief zijn en vooral aangesproken worden door de praktische toepassingen van technische en wetenschappelijke verworvenheden.
 • kwaliteitsgericht willen denken en handelen in het leven.
 • zich kritische opstellen tegenover maatschappelijke evoluties en tendensen

Profiel van de studierichting:

 • binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken.
 • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren, een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden.
 • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren.

Profiel van de studierichting:

 • competenties verwerven om volgende systemen te installeren, in bedrijf te stellen, te onderhouden en te herstellen:
  • schakel- en automatiseringssystemen, vermogenssturingen en aandrijfsystemen
  • beveiligings- en bewakingssystemen

Meer weten?

Bekijk hier het effect van de modernisering van het secundair onderwijs op onze eerste graad.

Doelbewust kiezen

Weet je waar je naartoe wil, maar heb je meer info nodig over hoe je daar kan geraken?

Kijk dan zeker even in de online onderwijskiezer.

Van richting veranderen?

Ben je gestart in een richting en past het niet bij jou?

Of wil je van richting veranderen, maar ben je niet helemaal zeker of de nieuwe richting goed past bij jouw kennis?

Kijk dan zeker even in ons studieloopbaanrooster.

Heb je de 2de graad behaald en ben je klaar en gemotiveerd om te gaan werken? Dan is DUAAL LEREN iets voor jou! Je combineert het beste uit twee werelden, leren op school én leren in de bedrijfswereld. Dit betekent dat je 2 dagen leert op school en 3 dagen leert op de werkvloer.

Wat na duaal leren?
Wie weet kan je zelfs bij je gekozen onderneming aan de slag. Verder studeren kan natuurlijk ook. Je hebt alvast wat werkervaring op zak!