De scholengroep Arcadia wordt ondersteund door de algemene diensten onder leiding van directeurs Guy Prenen en Stefan Thiels.

Financiële dienst

Personeelsdienst

Preventiedienst

Beleidsmedewerker

Helpdesk ICT preteaching basisonderwijs