De scholengroep Arcadia wordt ondersteund door de algemene diensten.

Financiële dienst

Personeelsdienst

Preventiedienst

Beleidsmedewerker

Patrimonium