2de graad - BSO richtingen

Ik zit momenteel in volgende basisoptie/studierichting: Verzorging-voeding

Klik hieronder op jouw nieuwe studierichting:

Wat is het profiel van de studierichting “Moderealisatie en -verkoop”?

Binnen deze opleiding ligt de klemtoon op de praktijk. De algemene vakken werken ondersteunend. De klemtoon ligt vooral op het leren retoucheren van kledingstukken en op het verwerven van een esthetische en commerciële feeling binnen de brede sector van mode, accessoires, interieur…

Je leert kleding en accessoires ‘van model tot afgewerkt product’ maken. Hierdoor krijg je inzicht in de modeartikelen en leer je efficiënt eenvoudige retouches uitvoeren.

Je leert een geschikt lijnpatroon zoeken en patronen aanpassen aan de individuele maten van het model; hierbij kan een grafisch programma een meerwaarde bieden. Ook train je je in het houden van verkoopsgesprekken en in het verwerven en geven van informatie over grondstoffen, onderhoud, pasvorm.

Je maakt kennis met de verschillende facetten van de verkoop: van het creatief presenteren van modeartikelen, over klanten- en productenkennis, administratie, promotie tot diefstalpreventie. Bij kassa- en voorraadbeheer leer je computerprogramma’s, typisch voor de sector, gebruiken. Tijdens je stages kan je je vaardigheden en kennis in de praktijk toetsen. Bovendien leer je de werking van een modezaak van binnenuit kennen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Moderealisatie en -verkoop”?

Ik leer in moderealisatie:

 • een outfit te realiseren die ik zelf ga dragen
 • met verschillende materialen werken
 • kleurencombinaties maken
 • mijn creativiteit en esthetisch aanvoelen ontwikkelen
 • alle vaardigheden in het productieproces van een outfit eigen maken
 • industriële machines instellen volgens het gebruikte materiaal
 • industriële machines bedienen en kleine storingen oplossen
 • tijdens een 5-daagse stage in de VDAB mijn vaardigheden omzetten in praktijk
 

Ik leer in verkoopkunde:

 • de juiste verkoopsattitude ontwikkelen
 • het onthaal in een winkel organiseren
 • een klant begroeten en ontvangen
 • een klant observeren in functie van het verkoopsgesprek
 • de juiste aanspreking van mijn klant formuleren
 • de koopmotieven bepalen en koopbehoeften bij de klant opsporen
 • de juiste vragen stellen aan de klant
 • artikelen tonen aan de klant
 • artikelkennis opbouwen
 • informeren,adviseren en argumenteren
 • prijsinformatie geven aan de klant
 • koopbeslissingen forceren
 • de verkoop afronden al dan niet met bijverkoop
 • werken met een kassa- en voorraadprogramma op pc

Ik leer in interieur:

 • verschillende gordijntechnieken uitwerken
 • juiste stofkeuzes maken
 • de vaardigheden in het realisatieproces eigen maken
 • interesse tonen voor techniek
 • realisaties maken in flexibele materialen
 • rond één stijl werken
 • nauwkeurig en zelfstandig opdrachten uitwerken
 

Ik leer in retouches:

 • specifieke machines gebruiken
 • de juiste pasvorm van eenvoudige kledingstukken bepalen
 • de basis van maatsystemen kennen
 • eenvoudige afwerkingdetails herkennen
 • de relatie naadbreedte ↔ retouchering bepalen
 • gegevens van pompkaart juist interpreteren
 • kwaliteitsnormen toepassen

Ik leer in etalages:

 • driedimensionaal etaleren en kleurcombinaties maken van artikelen
 • presentaties maken in de ruimte, een volledige etalage opbouwen
 • creativiteit en het esthetisch aanvoelen ontwikkelen
 • respectvol omgaan met materialen
 • zelfstandig opdrachten uitvoeren
 

Wat leer ik nog in de studierichting “Moderealisatie en -verkoop”?

Ik leer in talen:

 • motivatie opbrengen voor correct taalgebruik in alledaagse en richtinggebonden situaties
 • communicatieve vaardigheden ontwikkelen
  (spreken en gesprekken voeren, luisteren, lezen en schrijven)
 • woordenschat passief en actief gebruiken
 

Ik leer in MAVO:

MAVO wil zeggen maatschappelijke vorming. De nadruk ligt op algemene vorming, actualiteit en zeer praktische kennis. Het is een vak eigen aan deze studierichting. Ik werk rond bepaalde thema’s waarin verschillende algemene vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands) aan bod komen. Groepswerk neemt een belangrijke plaats in.

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Moderealisatie en -verkoop”?

 

 3de graad BSO – Moderealisatie en -verkoop

 

5de jaar

6de jaar

 Engels

0

1

 Etalages

2

2

 Frans

2

2

 Godsdienst

2

2

 Interieur

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Maatschappelijke vorming

2

2

 Moderealisatie

10

9

 Modetekenen

2

2

 Nederlands

2

2

 Retouches

2

2

 Verkoopkunde

3

0

 Werkplekleren/stages

1

4

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Moderealisatie en -verkoop”?

Instituut Sancta Maria Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 AARSCHOT – www.sanctamaria-aarschot.be

 

Welke aanbevelingen zijn er bij deze overgang?

 • Basis voor realisatie van kledingstukken beheersen
 • Nodige motivatie, handigheid en creativiteit voor het vak mode opbrengen
 • Beheersen van communicatieve vaardigheden nodig bij kledingverkoop

Wat is het profiel van de studierichting “Verzorging”?

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden- en thuiszorg. Vanuit de theorielessen krijg je informatie aangereikt waarmee je in de praktijk aan de slag kan. De klemtoon ligt eerder op de praktijk.

Als je instroomt in de derde graad Verzorging verwachten wij van jou vooral een sociale ingesteldheid. Het is belangrijk dat je graag met mensen omgaat, voornamelijk met de hulpbehoevenden in onze samenleving (zoals baby’s, peuters en bejaarden); en dat je hulpvaardig en empathisch bent.

Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van baby’s en peuters, als het proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen.

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgers. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf baby- en kindervoeding klaarmaken en bereidt maaltijden die tegelijkertijd gezond en lekker zijn. Ook de eenvoudige, dagelijkse verzorging van zorgbehoevende ouderen (wassen, begeleiden bij toilet en maaltijden) komt aan bod.

Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen: voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip.
Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school word je wegwijs gemaakt in sociaal en gezondheidsrecht, je rechten en plichten.

Indien het nodig blijkt vanuit de praktijklessen kan de leerkracht verzorging tijdens de speeltijd of na school extra oefenmomenten voorzien in verband met bedden opmaken, wassen van zorgvragers, handhygiëne.

Voor de geïntegreerde proef in het zesde jaar tellen zowel je stage als stageopdrachten mee. Verder zijn er doorheen het schooljaar twee vakoverschrijdende projecten, waarvan één project focust op jonge kinderen en één verder inzoomt op bejaarden.
Op het einde van dit zesde schooljaar volgt in het kader van de GIP nog een mondelinge voorstelling voor een interne en externe jury waarbij theoretische kennis wordt getoetst. Deze voorstelling is vergelijkbaar met een sollicitatiegesprek, en vertrekt vanuit een aantal praktijksituaties.

Tijdens de stageperiodes wordt theorie in praktijk omgezet. De stages vinden plaats bij bejaarden (in een woon- en zorgcentrum), bij jonge kinderen (in een kinderdagverblijf) en in het zesde jaar ook eenmaal in de thuiszorg. De stages worden georganiseerd in blokken van drie of vier weken. Zo heb je uitgebreid de kans om aangeleerde vaardigheden toe te passen in reële situaties.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Verzorging”?

Ik leer in verzorging:

 • de ontwikkeling van de mens van baby tot bejaarde kennen
 • mensen (van baby tot bejaarde) verzorgen, gaande van gezonde personen tot zwaar hulpbehoevende personen
 • hygiëne in acht nemen
 • dagelijkse zorgen toedienen 
 • op een respectvolle en liefdevolle wijze omgaan met anderen
  (het kind, de bejaarde, de familie, collega’s, …)
 • praktische handelingen stellen zoals het opmaken van een bed, het bereiden van voeding, het ontsmetten van speelgoed, …   
 

Wat leer ik nog in de studierichting “Verzorging”?

Ik leer in talen

 • motivatie opbrengen voor correct taalgebruik in alledaagse en richtinggebonden situaties
 • communicatieve vaardigheden ontwikkelen
  (spreken en gesprekken voeren, luisteren, lezen en schrijven)
 • woordenschat passief en actief gebruiken
 

Ik leer in MAVO

MAVO wil zeggen maatschappelijke vorming, een vak eigen aan deze studierichting.  De nadruk ligt op algemene vorming, actualiteit en zeer praktische kennis. Ik werk rond bepaalde thema’s waarin verschillende algemene vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands) aan bod komen. Groepswerk neemt een belangrijke plaats in.

 

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Verzorging”?

 3de graad BSO – Verzorging

 

5de jaar

6de jaar

 Frans

2

2

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Maatschappelijke vorming

2

2

 Nederlands

2

2

 Stages

10

10

 Verzorging

12

12


In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Verzorging”?

Wat is het profiel van de studierichting “Auto”?

De studierichting Auto is praktijkgericht, doch ondersteund door een theoretische basiskennis. Er is veel aandacht voor uitvoeringsgerichte vaardigheden maar ook voor algemene vorming.
Als je graag de handen uit de mouwen steekt, voel je je zeker thuis in het interessedomein technologie – niveau 4 -, waar het ‘doen’ centraal staat. Het nastreven van een hoge kwaliteit bij een eigen realisatie, met de daaraan verbonden arbeidsvreugde en arbeidsfierheid, staat voorop. De algemene vorming wordt beperkt, maar is toch aanwezig in de vorm van projectonderwijs (PAV). Taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde komen hier aan bod.

Auto is een studierichting die gericht is op tewerkstelling, maar met je diploma secundair onderwijs kan verder studeren (bv.professionele bachelor Autotechnologie, bachelor lerarenopleiding) eventueel ook. 
 
Je hebt een ruime interesse voor de autosector. Binnen het traject auto word je opgeleid tot:

 • mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens
 • technicus personen- en lichte bedrijfswagens
 • technicus personen- en lichte bedrijfswagens specialiteit LPG

In de blokstage tijdens je zesde en zevende jaar krijg je de mogelijkheid om je verworven competenties toe te passen in een reële werksituatie.


Wat leer ik in de studierichting “Auto”?

Ik leer in PAV:

 • meer over taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis,  aardrijkskunde, wetenschappen,… via interessante projecten
 • mijn wereldbeeld verruimen en leer zo mijzelf beter kennen

Ik leer in Engels:

 • me uitdrukken in dagelijkse situaties met de klemtoon op praktisch taalgebruik en zelfredzaamheid

Ik leer in bedrijfsbeheer:

 • als ondernemer het ondernemingsplan opstellen
 • als ondernemer het administratief en het commercieel luik van de onderneming behartigen

  Deze cursus wordt facultatief aangeboden. Slaag ik voor deze cursus, dan behaal ik het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Auto”?

/

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Auto”?

Damiaaninstituut P. Dergentlaan 220, 3200 AARSCHOT – www.damiaaninstituut.be

Welke aanbevelingen zijn er bij deze overgang?

Je hebt voldoende interesse voor het uitvoeren van herstellingen aan voertuigen.
Je bent handvaardig en je bent bereid een inspanning te leveren om de gemiste competenties van de tweede graad te verwerven.
In het modulair systeem is het door jou reeds gevolgde traject bepalend bij de overgang naar de derde graad.
Je voorkeur voor deze studierichting wordt besproken in een toelatingsklassenraad.
Deze klassenraad beslist na een eventuele toelatingsproef of je overstap haalbaar is.

Met welke bijwerkactiviteiten dien ik rekening te houden bij deze overgang?

Afhankelijk van de vooropleiding kunnen bijwerkactiviteiten nodig zijn
(bv. leren lassen, kennis van elektriciteit bijwerken,  metaalbewerking )

Wat is het profiel van de studierichting
“Centrale verwarming en sanitaire installaties”?

Als je graag de handen uit de mouwen steekt, voel je je zeker thuis in het interessedomein technologie – niveau 4 -, waar het doen centraal staat. Het nastreven van een hoge kwaliteit bij een eigen realisatie met de daaraan verbonden arbeidsvreugde en arbeidsfierheid staat voorop. De algemene vorming wordt beperkt, maar is toch aanwezig in de vorm van projectonderwijs (PAV): taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde komen hier aan bod.

Centrale verwarming en sanitaire installaties is een studierichting die gericht is op tewerkstelling, maar met je diploma secundair onderwijs kan verder studeren  (bv. bachelor Elektromechanica-klimatisering, bachelor lerarenopleiding) eventueel ook.
Om de tewerkstellingsmogelijkheden te verhogen, ligt de klemtoon op het zo praktisch mogelijk aanbrengen van zowel de algemene als de specifieke vorming.

Je hebt een ruime interesse voor verwarmingstechnieken. Binnen het traject warmte word je opgeleid tot:

 • Loodgieter
 • Installateur individuele gasverwarming
 • Monteur centrale verwarming
 • Technieker centrale verwarming
 • Installateur centrale verwarming

In de blokstage tijdens je zesde en zevende jaar krijg je de mogelijkheid om je verworven competenties toe te passen in een reële werksituatie.


Wat leer ik in de studierichting “Centrale verwarming en sanitaire installaties”?


Ik leer in PAV:

 • meer over taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis,  aardrijkskunde, wetenschappen,… via interessante projecten
 • mijn wereldbeeld verruimen en mezelf beter kennen

Ik leer in Engels:

 • me uitdrukken in dagelijkse situaties met de klemtoon op praktisch taalgebruik en zelfredzaamheid

Ik leer in bedrijfsbeheer:

 • als ondernemer het ondernemingsplan opstellen
 • als ondernemer het administratief en het commercieel luik van de onderneming behartigen

  Deze cursus wordt facultatief aangeboden. Slaag ik voor deze cursus, dan behaal ik het ‘getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer’. 


Welke lessen krijg ik in de studierichting
“Centrale verwarming en sanitaire installaties”?

 

 3de graad BSO –
 Centrale verwarming en sanitaire
 installaties

5de jaar

6de jaar

7de jaar

 Godsdienst

2

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

2

 Engels

1

1

2

 Realisaties

23

23

20

 Project algemene vakken (PAV)

4

4

6

 Bedrijfsbeheer (facultatief)

 

(2)

(2)


In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Centrale verwarming en sanitaire installaties”?

Damiaaninstituut P. Dergentlaan 220, 3200 AARSCHOT – www.damiaaninstituut.be

 

 

 

Welke aanbevelingen zijn er bij deze overgang?

Je vindt warmte ‘hot ‘en je hebt voldoende interesse in de verwarmingswereld: het beheersen en regelen van de omgevingstemperatuur in industriële toepassingen en particuliere woningen. Monteren, demonteren en foutanalyse zijn je ding.
Je  bent handvaardig en je moet een inspanning leveren om de gemiste competenties van de tweede graad te verwerven. 

In het modulair systeem is het door jou reeds gevolgde traject bepalend bij de overgang naar de derde graad.
Je voorkeur voor deze studierichting wordt besproken in een toelatingsklassenraad.
Deze klassenraad beslist na een eventuele toelatingsproef of je overstap haalbaar is.

Met welke bijwerkactiviteiten dien ik rekening te houden bij deze overgang?

Afhankelijk van de vooropleiding kunnen bijwerkactiviteiten nodig zijn
(bv. leren lassen, buisbewerking)

Wat is het profiel van de studierichting “Houtbewerking”?

Als je graag de handen uit de mouwen steekt, voel je je zeker thuis in het interessedomein technologie – niveau 4 -, waar het doen centraal staat. Het nastreven van een hoge kwaliteit bij een eigen realisatie, met de daaraan verbonden arbeidsvreugde en arbeidsfierheid, staat voorop. De algemene vorming is beperkt, maar is toch aanwezig in de vorm van projectonderwijs (PAV): taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde komen hier aan bod.
Automatisering is in de houtopleiding een must. Vanaf het derde jaar word je vertrouwd gemaakt met AutoCAD en met de computergestuurde houtbewerking (CNC).
Hout is een studierichting die gericht is op tewerkstelling, maar met je diploma secundair onderwijs kan verder studeren  (bv. bachelor houttechnologie, bachelor lerarenopleiding) eventueel ook.
Om de tewerkstellingsmogelijkheden te verhogen, ligt de klemtoon op het zo praktisch mogelijk aanbrengen van zowel de algemene als de specifieke vorming.

Je hebt een ruime interesse voor de houtsector. Binnen het traject hout word je opgeleid tot:

 • Machinaal houtbewerker
 • Werkplaatsschrijnwerker
 • Binnenschrijnwerker
 • Interieurbouwer

In de blokstage tijdens je zesde en zevende jaar krijg je de mogelijkheid om je verworven competenties toe te passen in een reële werksituatie.


Wat leer ik in de studierichting “Houtbewerking”?

Ik leer in PAV:

 • meer over taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis,  aardrijkskunde, wetenschappen,… via interessante projecten
 • mijn wereldbeeld verruimen en zo mezelf beter kennen

Ik leer in Engels:

 • me uitdrukken in dagelijkse situaties met de klemtoon op praktisch taalgebruik en zelfredzaamheid

Ik leer in bedrijfsbeheer:

 • als ondernemer het ondernemingsplan opstellen
 • als ondernemer het administratief en het commercieel luik van de onderneming behartigen

  Deze cursus wordt facultatief aangeboden. Slaag ik voor deze cursus, dan behaal ik het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.


Welke lessen krijg ik in de studierichting “Houtbewerking”?
 

 3de graad BSO – Houtbewerking

5de jaar

6de jaar

7de jaar

 Godsdienst

2

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

2

 Engels

1

1

2

 Realisaties

23

23

20

 Project algemene vakken (PAV)

4

4

6

 Bedrijfsbeheer (facultatief)

 

(2)

(2)


In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Houtbewerking”?

Damiaaninstituut P. Dergentlaan 220, 3200 AARSCHOT – www.damiaaninstituut.be

 

 

Welke aanbevelingen zijn er bij deze overgang?

Je hebt een voorliefde voor hout in al zijn toepassingen.
Je  bent handvaardig en je bent bereid een inspanning te leveren om de gemiste competenties van de tweede graad te verwerven.
In het modulair systeem is het door jou reeds gevolgde traject bepalend bij de overgang naar de derde graad.
Je voorkeur voor deze studierichting wordt besproken in een toelatingsklassenraad.
Deze klassenraad beslist na een eventuele toelatingsproef of je overstap haalbaar is.

Met welke bijwerkactiviteiten dien ik rekening te houden bij deze overgang?

Afhankelijk van de vooropleiding kunnen bijwerkactiviteiten nodig zijn
(bv. manuele en machinale houtbewerking, verbindingstechnieken).

Wat is het profiel van de studierichting “Koelinstallaties”?

Als je graag de handen uit de mouwen steekt, voel je je zeker thuis in het interessedomein technologie – niveau 4 -, waar het doen centraal staat. Het nastreven van een hoge kwaliteit bij een eigen realisatie met de daaraan verbonden arbeidsvreugde en arbeidsfierheid staat voorop. De algemene vorming wordt beperkt, maar is toch aanwezig in de vorm van projectonderwijs (PAV): taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde komen hier aan bod.

Koelinstallaties is een studierichting die gericht is op tewerkstelling, maar met je diploma secundair onderwijs kan verder studeren  (bv. bachelor Elektromechanica-klimatisering, bachelor lerarenopleiding) eventueel ook.
Om de tewerkstellingsmogelijkheden te verhogen, ligt de klemtoon op het zo praktisch mogelijk aanbrengen van zowel de algemene als de specifieke vorming.

Je hebt een ruime interesse voor koeltechnieken. Binnen het traject koeling word je opgeleid tot:

 • Koeltechnieker
 • Airco-technieker
 • Koelmonteur
 • Monteur klimatisatie
 • Technieker klimatisatie

In de blokstage tijdens je zesde en zevende jaar krijg je de mogelijkheid om je verworven competenties toe te passen in een reële werksituatie.


Wat leer ik in de studierichting “Koelinstallaties”?

Ik leer in PAV:

 • meer over taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis,  aardrijkskunde, wetenschappen,… via interessante projecten
 • mijn wereldbeeld verruimen en leer zo mijzelf beter kennen

Ik leer in Engels:

 • me uitdrukken in dagelijkse situaties met de klemtoon op praktisch taalgebruik en zelfredzaamheid

Ik leer in bedrijfsbeheer:

 • als ondernemer het ondernemingsplan opstellen
 • als ondernemer het administratief en het commercieel luik van de onderneming behartigen

  Deze cursus wordt facultatief aangeboden. Slaag ik voor deze cursus, dan behaal ik het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.


Welke lessen krijg ik in de studierichting “Koelinstallaties”?

 

 3de graad BSO – Koelinstallaties

5de jaar

6de jaar

7de jaar

 Godsdienst

2

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

2

 Engels

1

1

2

 Realisaties

23

23

20

 Project algemene vakken (PAV)

4

4

6

 Bedrijfsbeheer (facultatief)

 

(2)

(2)


In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Koelinstallaties”?

Damiaaninstituut P. Dergentlaan 220, 3200 AARSCHOT – www.damiaaninstituut.be

 

 

Welke aanbevelingen zijn er bij deze overgang?

Je vindt koel ‘cool’ en je hebt voldoende interesse in klimaatregeling: beheersen en regelen van het klimaat voor industriële toepassingen en particuliere woningen. Monteren, demonteren en foutanalyse zijn je ding. Je bent handvaardig en je bent bereid een inspanning te leveren om de gemiste competenties van de tweede graad te verwerven. 

In het modulair systeem is het door jou reeds gevolgde traject bepalend bij de overgang naar de derde graad.
Je voorkeur voor deze studierichting wordt besproken in een toelatingsklassenraad.
Deze klassenraad beslist na een eventuele toelatingsproef of je overstap haalbaar is.

Met welke bijwerkactiviteiten dien ik rekening te houden bij deze overgang?

Afhankelijk van de vooropleiding kunnen bijwerkactiviteiten nodig zijn
(bv. leren lassen, kennis van elektriciteit bijwerken,  metaalbewerking )

Wat is het profiel van de studierichting “Office & retail”?

De studierichting Office & retail beoogt een grondige opleiding, gebaseerd op twee beroepsopleidingsprofielen: administratief bediende en verkoopsmedewerker. De klemtoon van de opleiding ligt in het verwerven van enerzijds functionele kantoorvaardigheden en anderzijds commerciële vaardigheden.

Er wordt van jou verwacht dat je over een grote belangstelling voor bovenstaande vaardigheden beschikt. Bij het aanleren van de kantoorvaardigheden wordt ruime aandacht besteed aan het leren omgaan en werken met ict-middelen. Bij het aanleren van commerciële vaardigheden wordt ruime aandacht besteed aan de activiteiten die verwacht worden van een retailmedewerker.

De vorming in derde graad Office & retail bestaat uit twee componenten:

 • een communicatieve component waarin praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels wordt aangebracht
 • een bedrijfsgerichte component met een stevige vorming waarin de verschillende uitvoerende secretariaatstaken geïntegreerd worden door gebruik te maken van ict, een boekhoudkundige vorming en een praktische commerciële vorming rond de verschillende uitvoerende aspecten van het retailwerk.
  Tijdens vakdoorbrekende projecten (stage, werkplekleren, oefenfirma, minionderneming, educatieve spelen) met een link naar de praktijk worden accenten gelegd op het verwerven van vaardigheden en attitudes.

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Office & retail krijg je het getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs.

Na de derde graad Office & retail kan je doorstromen naar Business support of Logistics om in het zevende jaar het diploma secundair onderwijs te behalen.

Via bedrijfsstages kom je in direct contact met de sociale en economische realiteit en word je voorbereid op directe tewerkstelling.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Office & retail”?

Ik leer in communicatieve vaardigheden en in de taalvakken:

 • motivatie opbrengen voor correct taalgebruik in alledaagse situaties en kantooradministratie
 • communicatieve vaardigheden ontwikkelen
  (spreken en gesprekken voeren, luisteren, lezen en schrijven in een zakelijke context)
 • woordenschat passief en actief gebruiken
 • belangstelling voor de Nederlands-, Frans- en Engelstalige cultuur ontwikkelen
 • aandacht besteden aan de vormgeving van teksten

Ik leer in major administratief medewerker:

In het luik administratief medewerker leer ik in te staan voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren, het corresponderen en het uitvoeren van ondersteunende administratieve taken. Ik word ook ingeschakeld voor uitvoerende taken in de aankoopadministratie, verkoopadministratie en boekhouding. Het ondersteunen van vergaderingen behoort eveneens tot mijn takenpakket.

Ik leer in retail:

Als retailmedewerker leer ik werken  zowel in de kleine detailhandel als in het grootwinkelbedrijf en zowel in de food als non-food sector. Ik krijg te maken met allerlei aspecten van de verkoop. Het contact met de klant staat voorop, zowel bij het voeren van het verkoopsgesprek als bij de financiële afhandeling. Ik besteed ook een deel van mijn tijd aan het op aantrekkelijke wijze presenteren van artikelen en het schoonhouden van de winkel. Ik zorg ervoor dat de presentaties op orde blijven en de voorraad in de verkoopruimte aangevuld blijft. Ik sta ook in voor het ontvangen en opslaan van de goederen.

Als praktijkervaring loop ik  vanaf het vijfde tot en met een zevende specialisatiejaar stage. Aan de hand van een didactische werkwinkel, mini-onderneming, oefenfirma, bedrijfsbezoeken en werkplekleren leer ik het theoretische aspect te toetsen aan de realiteit.

 

Ik leer in office & retail:

 • ordelijk en nauwkeurig werken
 • in team functioneren
 • vaardigheden en kennis van Office ontwikkelen
  (o.a. grafieken in Excel, zakelijke verslagen opmaken in Word) 
 • met vertrouwelijke informatie omgaan
 • zin voor initiatief ontwikkelen
 • met stressituaties omgaan
 • de NBN-normen toepassen

Ik leer in de geïntegreerde proef (GIP):

De opdracht heeft een individueel karakter. Het spreekt voor zich dat de neerslag van de geïntegreerde proef met een tekstverwerkingspakket gebeurt.
Naast het vak kantoor worden ook andere vakken betrokken, zoals zakelijke communicatie Nederlands, Frans en Engels. Bovenvermelde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen inspirerend werken in de ontwikkeling van mijn opdrachten.

Wat leer ik nog in de studierichting “Office & retail”?

Ik leer in MAVO:

MAVO wil zeggen maatschappelijke vorming. De nadruk ligt op algemene vorming, actualiteit en zeer praktische kennis. Het is een vak eigen aan deze studierichting. Ik werk rond bepaalde thema’s waarin verschillende algemene vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands) aan bod komen. Groepswerk neemt een belangrijke plaats in. 

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Office & retail”?

 3de graad BSO – Office & retail

 

5de jaar

6de jaar

 Major administratief medewerker

8

5/6

 Boekhouding,

0

2

 Engels

2

2

 Frans

3

2

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Logistiek

0

2

 Maatschappelijke
 vorming

2

2

 Nederlands

2

2

 Retail

5

3/2

 Secretariaat

0

4

 Stages

4

11

 Wetgeving

0

1

 Zakelijke communicatie

2

0


In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Office & retail”?

Instituut Sancta Maria Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 AARSCHOT – www.sanctamaria-aarschot.be

 

Welke aanbevelingen zijn er bij deze overgang?

In principe stroom ik uit het tweede leerjaar van de tweede graad Office & retail of uit Ondernemen en IT.

Ik kom uit een andere studierichting
Het is aanbevolen dat ik beschik over volgende basiskennis en attitudes:

 • ict-vaardigheden (Office-pakket en tienvingerblind typen)
 • basiskennis omtrent de goederen- en documentenstroom
 • opmaak van handelsdocumenten
 • de opslag van goederen in een magazijn van een supermarkt
 • de presentatie van de binnengekomen goederen op rekken in de winkelruimte
 • de basisprincipes van een dubbele boekhouding

Met welke bijwerkactiviteiten dien ik rekening te houden bij deze overgang?

Office & retail:

mogelijke bijwerkactiviteiten voor Office & retail:

 • inhaalpakket boekhouden
 • Office-pakket op zelfstandige basis
 • inhaalpakket tienvingerblind typen