Uiteenzetting ‘Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs’

Donderdag 3 oktober zorgde de heer Adri De Brabandere, eerste-auditeur-directeur van het Rekenhof (performantie-audits voor de Vlaamse overheid) voor een uiteenzetting over de analyse gemaakt door het Rekenhof: “Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs”. Het betreft volgende publicatie: https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=1784d329-76e0-4f58-99af-4ea672b3bbfe Aanwezige leden van de Raad van Bestuur en de directie van de Arcadiascholen werden geïnspireerd om de conclusies van het onderzoek in de praktijk om te zetten om de kwaliteit van ons onderwijs steeds te verbeteren.