Leren en werken

In het systeem van leren en werken leer je een beroep op de werkvloer en daarnaast krijg je nog les in de klas. Het is de bedoeling dat deze combinatie van leren en werken bestaat uit tenminste 28 uren engagement per week. Je bent hier dus voltijds mee bezig.
De stap naar de werkvloer veronderstelt ook dat je de handen uit de mouwen wil steken, afspraken kan nakomen, leergierig bent en leiding kan aanvaarden.

OKAN

OKAN is een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. OKAN-leerlingen zijn leerlingen die nog niet lang in België verblijven en die de Nederlandse taal niet kennen. Voordat je kan schoollopen in het gewone onderwijs in Vlaanderen, moet je eerst Nederlands leren.
Dit gebeurt tijdens het jaar dat je OKAN-leerling bent.