Onze missie

Het schoolbestuur reikt vanuit een christelijke inspiratie aan de lokale directeurs en schoolteams een efficiënt en werkbaar kader aan om samen kwaliteitsvol en divers basis- en secundair onderwijs te realiseren, met respect voor eigen schoolculturen.

Onze visie

Het schoolbestuur engageert zich ervoor dat de pedagogische projecten van de scholen kunnen gerealiseerd worden.

  • Het schoolbestuur baseert zich op de principes van de Katholieke Dialoogschool en de opdrachtsverklaringen van het katholiek basis- en secundair onderwijs.
  • Het schoolbestuur bezit een brede expertise met een warm hart voor kwaliteitsvol onderwijs en voor alle actoren.
  • Het schoolbestuur kenmerkt zich door integriteit, respect, vertrouwen en transparantie.
  • Het schoolbestuur zet zich in voor integrale kwaliteitsontwikkeling door systematisch en planmatig te werken en zich continu te professionaliseren.
  • Het schoolbestuur bundelt de competenties en zet de middelen efficiënt in, volgens het solidariteitsprincipe, binnen een geschikte organisatiestructuur.
  • Het schoolbestuur denkt schooloverstijgend.
  • Het schoolbestuur creëert ruimte voor scholen die als gelijkwaardige partners samenwerken aan de ontwikkeling van innoverend en divers onderwijs.