Beroepsvoorbereidend - 1ste graad

Ik zit momenteel in volgende basisoptie/studierichting: Kantoor en verkoop + verzorging-voeding

Klik hieronder op jouw nieuwe studierichting:

Wat is het profiel van de studierichting “Basismechanica”?

De studierichting Basismechanica – die je kan kiezen vanaf september 2014 (3de jaar) – heeft een dubbel doel:

1. Voldoende inzichten, basisvaardigheden en attitudes verwerven om een geschiktge keuze te maken naar een vervolgopleiding in de studiegebieden Auto, Koeling en Warmte en Mehanica-elektriciteit.

2. De startkwalificatie verwerven om de functie van helper te kunnen uitoefenen bij:

 • het construeren van mechanische constructies en constructieonderdelen;
 • het monteren en demonteren van constructies en constructieonderdelen;
 • het installeren van energiekringen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Basismechanica”?

 Ik leer in realisaties basismechanica volgende competenties/attitudes:

 • probleemoplossend denken
 • zelfstandig werken
 • veilig werken
 • ordelijk en systematisch werken
 • de werkpost efficiënt organiseren
 • praktisch werken
 • samenwerken
 • met respect omgaan met werktuigen en materialen

De beroepsgerichte vorming situeert zich in het vormgeven van basisconstructies en installaties door middel van plaat- en profielconstructies, lassen en solderen, verspanen van materiaal, monteren en demonteren, installeren van energiekringen.

Ik werk met materialen en componenten. Ik pas uitvoeringstechnieken toe aan de hand van ter beschikking gestelde informatie. Ik werk product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en verzorg de uitvoering met behulp van moderne technieken. Ik evalueer eveneens het product en het proces.

Wat leer ik nog in de studierichting “Basismechanica”?

 • Project algemene vakken : De algemene vorming wordt aangeboden in de vorm van projectonderwijs (PAV). Taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, … zitten hierin verweven.
 • Engels : De klemtoon ligt op zelfredzaamheid. Woordenschat en grammatica dienen ter ondersteuning van de praktische vaardigheden (vooral luisteren en lezen). 

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Basismechanica”?

 2de graad BSO – Basismechanica

 

3de jaar

4de jaar

 Godsdienst

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Project algemene vakken

6

 6

 Engels

1

 1

 Realisaties basismechanica

21

 21

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Basismechanica”?

Wat is het profiel van de studierichting “Hout”?

Onder begeleiding leer ik opdrachtelementen van eenvoudige uitvoeringen ontleden, oordeelkundig realiseren, afwerken en plaatsen.

Ik leer fragmenten van het productieproces voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD, werkmethode…) en basismachines instellen en bedienen.

Ik maak op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. Ik organiseer een veilige werkomgeving. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leer ik uit bevindingen en stuur deze bij.

De beroepsgerichte context situeert zich om, onder begeleiding, realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Hout”?

 Ik leer in Realisaties hout volgende competenties/attitudes:

 • probleemoplossend denken
 • zelfstandig werken
 • veilig werken
 • ordelijk en systematisch werken
 • de werkpost efficiënt organiseren
 • praktisch werken
 • samenwerken
 • met respect omgaan met werktuigen en materialen

Je dient individueel of in groep, eevoudige realisaties uit te voeren (uit het domein van de houtbewerking). De klemtoon ligt op het praktisch ervaren van eenvoudige uitvoeringen. Een realisatie kan opgevat worden:

 • als een project waar alle elementen van de realisatie (uivoeringsgerichte voorbereidingen, tekeningen, uitovering …) geïntegreerd zijn. Bij een project wordt de volledige werkgang doorlopen.
 • als een opdracht; een opdracht is een fragment van een project.

Wat leer ik nog in de studierichting “Hout”?

 • Project algemene vakken De algemene vorming wordt aangeboden in de vorm van projectonderwijs (PAV). Taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, … zitten hierin verweven.
 • Engels De klemtoon ligt op zelfredzaamheid. Woordenschat en grammatica dienen ter ondersteuning van de praktische vaardigheden (vooral luisteren en lezen). 

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Hout”?

 2de graad BSO – Hout

 

3de jaar

4de jaar

 Godsdienst

2

 2

 Lichamelijke opvoeding

2

 2

 Project algemene vakken

6

 6

 Engels

1

 1

 Realisaties hout

21

 21

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Hout”?

Wat is het profiel van de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

Deze beroepsopleiding heeft eerder weinig algemene vakken en is vooral creatief en praktisch van aard. De studierichting is bedoeld voor handige en nauwkeurige leerlingen met een grote interesse voor mode in het algemeen.

De lessen gaan over veel meer dan kleding. Je krijgt ook les over interieur- en decoratietrends, over accessoires als juwelen, sjaals, hoeden, handtassen… Via het maken van modische werkstukken leer je verschillende materialen kennen, een volledige outfit realiseren, decoraties uitwerken en de gemaakte artikelen vervolgens presenteren en verkopen. Creatieve realisaties rond kleding, accessoires en interieurartikelen zijn een onderdeel van de opleiding

Je oefent de verschillende stadia van patroontekenen en afwerking van een kledingstuk in. Hierbij is het gebruik van de PC noodzakelijk (CAD-CAM). In de praktijklessen leer je ook klanten adviseren bij hun kledingaankopen. Zo maak je  kennis met het beroep van winkelbediende in de mode-detailhandel. Artikelenkennis over kleding en interieur zijn daarbij belangrijk.

Je werkt graag samen en bent aangetrokken tot het esthetisch presenteren, realiseren en aan de man brengen van mode- en interieurartikelen. Je hebt gevoel voor techniek en wil later een job  uitoefenen in de modewereld.

Veel aandacht wordt besteed aan het actief, creatief, probleemoplossend denken en handelen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

 • Ik leer in moderealisatie:

  • een outfit te realiseren die ikzelf ga dragen
  • met verschillende materialen werken
  • kleurencombinaties maken
  • mijn creativiteit en esthetisch aanvoelen ontwikkelen
  • de basisvaardigheden in het productieproces van een realisatie
  • machines instellen volgens het gebruikte materiaal
  • machines efficiënt bedienen en kleine storingen oplossen
 • Ik leer in verkoopkunde:

  • de basiskennis in verband met verkopen, koopwaren, koopgedrag, koopbevordering en winkelinrichting
  • de juiste houding en attitudes van een verkoopster/verkoper vanuit mijn eigen ervaring, als klant
  • observatieopdrachten van verkoopsters/verkopers en klanten in de stad uitvoeren
  • vaardigheden in het presenteren en verkopen
 • Ik leer in presentatietechnieken:

  • tweedimensionaal presenteren en kleurencombinaties maken van artikelen
  • presentaties maken op panelen (elke week een nieuw thema)
  • vlak presenteren van kleding op tafel
  • creativiteit en het esthetisch aanvoelen ontwikkelen 
  • respectvol omgaan met materialen
  • zelfstandig opdrachten uitwerken
 • Ik leer in interieur:

  • verschillende werkstukken uitwerken rond een bepaald thema vb: “Wellness”
  • rond één stijl werken
  • kleurencombinaties maken
  • creativiteit en het esthetisch aanvoelen ontwikkelen
  • de basisvaardigheden in het productieproces van een realisatie
  • interesse tonen voor techniek
  • realisaties maken in flexibele materialen 
  • nauwkeurig en zelfstandig opdrachten uitwerken
 • Ik leer in toegepaste informatica:

  • efficiënt werken met internet en een tekstverwerker zoals MS Word
  • patronen tekenen met de computer in Auto-Cad mode
  • interesse tonen voor ict
 • Ik leer in plastische opvoeding:

  • werken met diverse technieken en materialen
  • vormen waarnemen
  • vormgeven op verschillende manieren
  • werken rond thema’s zoals accessoires, stoffen
  • zelfstandig taken plannen

Wat leer ik nog in de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

 • Project algemene vakken: PAV wil zeggen “Project algemene vakken”. Dat wil zeggen dat het een samenvoegsel is van wiskunde, Nederlands, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Het is een vak eigen aan BSO-richtingen.  Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s waarin actualiteit en groepswerk een belangrijke plaats innemen. Het vak wordt in de tweede graad geëvalueerd via permanente evaluatie.  Dit betekent dat er geen examens zijn, maar wel regelmatig tussentijdse toetsen en werkstukken.

 • Talen:

  • Ik leer in het vak Frans:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van de vaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • begeleid en zelfstandig woordenschat en grammatica verwerken 

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

 2de graad BSO – Moderealisatie en -presentatie

 

3de jaar

4de jaar

 Frans

2

2

 Godsdienst

2

2

 Interieur

3

3

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Moderealisatie

10

10

 Plastische opvoeding

2

2

 Presentatietechnieken

2

2

 Project algemene vakken (PAV)

6

6

 Toegepaste informatica

1

1

 Verkoopkunde

2

2

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

Wat is het profiel van de studierichting “Office & retail”?

In deze studierichting krijg je naast praktijkvakken nog behoorlijk wat algemene vakken. Je wordt immers voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige kantoortaken.

Veel aandacht gaat naar het leren opstellen van commerciële documenten, handelsrekenen en het bijhouden van een eenvoudige boekhouding.

Je leert vlot typen volgens de NBN-normen, werken met een tekstverwerker, computer. Je leert administratieve opdrachten correct en nauwkeurig uitvoeren. Je hebt oog voor het toepassen van de huisstijl, het overzichtelijk en verzorgd presenteren van brieven en documenten. Ook kantoorinrichting, klasseren, de in- en uitgaande post beheren… komen aan bod.

Je hebt belangstelling voor verschillende aspecten van het bedrijfsleven, vooral voor de administratieve taken of voor een functie als verkoper/verkoopster. Je wil later een administratieve taak vervullen op kantoor.

Je leert je mondeling en schriftelijk correct en vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. 

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Office & retail”?

 • Ik leer in administratieve vorming:

  • In de studierichting Office & retail word ik voorbereid op een administratieve of logistieke loopbaan in het bedrijfsleven, de dienstensector of een overheidsinstelling.
   • aankoop en verkoopverrichtingen toepassen en verwerken
   • administratieve taken uitvoeren
   • nauwkeurig, ordelijk en stipt werken
   • opgelegde taken correct uitvoeren
   • met documenten en formulieren werken
   • in team werken
   • verantwoordelijkheid bij het uitwerken voor eigen opdrachten
   • vlot omgaan met anderen 
 • Ik leer in toegepaste informatica:tie:

  • met computer- en randapparatuur werken en hierbij gebruik maken van een correcte lichaamshouding
  • vlot met een besturingssysteem werken
  • efficiënt met allerhande toepassingsprogramma’s werken zoals:
   • tekstverwerker
   • rekenblad
   • gegevensbeheerprogramma
   • presentatieprogramma
  • vlot dingen opzoeken op internet
  • spontaan gebruik maken van helpfuncties in verschillende computerprogramma’s
  • nauwkeurig en ordelijk werken
  • zelfstandig en binnen een vooraf bepaald tijdschema werken
  • het kwaliteits- en kostenbewustzijn ontwikkelen
  • een positieve, kritische en relativerende houding ontwikkelen ten opzichte van vernieuwingen in de ict-wereld.

 • Ik leer in communicatieve vaardigheden en in de taalvakken:tie:

  • Binnen de communicatieve component wordt voldoende tijd besteed aan het effectief taalgebruik en het oefenen van communicatieve taalvaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Veel aandacht gaat naar de voorbereiding van zakelijke twee- en telefoongesprekken of het correct weergeven van een gesteld probleem.
   • zin voor orde en nauwkeurigheid (binnen de voorgeschreven tijd een opdracht volgens een procedure accuraat afwerken)
   • werken met verantwoordelijkheidsgevoel: gegevens doorspelen, zich houden aan regels, afspraken en procedures.
   • respectvol omgaan met anderen
   • zin voor samenwerking (afspraken maken, gemeenschappelijk aan één taak werken)  

Wat leer ik nog in de studierichting “Office & retail”?

 • Project Algemene Vakken : PAV wil zeggen “Project algemene vakken”. Dat wil zeggen dat het een samenvoegsel is van wiskunde, Nederlands, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Het is een vak eigen aan BSO-richtingen.  Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s waarin actualiteit en groepswerk een belangrijke plaats innemen. Het vak wordt in de tweede graad geëvalueerd via permanente evaluatie.  Dit betekent dat er geen examens zijn, maar wel regelmatig tussentijdse toetsen en werkstukken. 
 • Talen:

  • Ik leer in het vak Frans:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van de vaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • begeleid en zelfstandig woordenschat en grammatica verwerken 

  • Ik leer in het vak Engels:
   • basisgrammatica en woordenschat gebruiken
   • spreek- en luistervaardigheid ontwikkelen

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Office & retail”?

 2de graad BSO – Office & retail

 

3de jaar

4de jaar

   

 Administratieve vorming

0

6

 Engels

3

3

 Frans

4

5

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Office & retail

13

6

 Project algemene vakken (PAV

6

6

 Communicatieve vaardigheden

2

2

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Office & retail”?

Wat is het profiel van de studierichting “Verzorging-voeding”?

Je pakket algemene vakken is eerder beperkt en je leert voornamelijk al doende.  Graag werken met en voor mensen is noodzakelijk.

In de tweede graad leer je vooral veel over huishouding: gezonde, evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden; het onderhouden van de woning, de kleding en ander textiel. Je leert over sociale relaties, gezonde voeding en krijgt een basiskennis over ziekenzorg. Je bent bereid mensen te verzorgen of ze nu jong of oud zijn, man of vrouw… . Het accent ligt hierbij op zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving.

Je hebt belangstelling voor het dagelijks leven van gezonde én zieke mensen. Je bent gemotiveerd, sociaalvoelend, handig en praktisch ingesteld.
Je gaat graag om met jong en oud  en kan goed  luisteren. Je waardeert menselijke contacten tussen verzorger en hulpbehoevende.
Je wil graag een praktische opleiding koppelen aan praktijkgerichte theorie.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Verzorging-voeding”?

 • Ik leer in verzorging-voeding
  • kwaliteitsbewust handelen
  • communiceren in een 1-1 relatie
  • in team samenwerken
  • over gezondheid en welzijn
  • (ped)agogisch handelen
  • over maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg
  • oriënteren op beroepen
  • werken rond projecten samen met andere vakken o.a. informatica, plastische opvoeding en muzikale opvoeding
  • de handen uit de mouwen steken en zaken aanpakken
  • respectvol en graag met anderen omgaan
  • attitudegericht en projectmatig werken 

Wat leer ik nog in de studierichting “Verzorging-voeding”?

 • Project algemene vakken: PAV wil zeggen “project algemene vakken”. Dat wil zeggen dat het een samenvoegsel is van wiskunde, Nederlands, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Het is een vak eigen aan BSO-richtingen.  Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s waarin actualiteit en groepswerk een belangrijke plaats innemen. Het vak wordt in de tweede graad geëvalueerd via permanente evaluatie.  Dit betekent dat er geen examens zijn, maar wel regelmatig tussentijdse toetsen en werkstukken.
 • Talen 
   • Ik leer in het vak Frans:
    • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
    • de Franstalige wereld waarderen
    • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
    • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van de vaardigheden
     (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
    • woordenschat en grammatica begeleid zelfstandig verwerken

 Welke lessen krijg ik in de studierichting “Verzorging-voeding”?

 2de graad BSO – Verzorging-voeding

 

3de jaar

4de jaar

 Frans

2

2

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Muzikale opvoeding

1

1

 Plastische opvoeding

2

2

 Project algemene vakken (PAV)

6

6

 Toegepaste informatica

1

1

 Verzorging-voeding

16

16

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Verzorging-voeding”?